Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rust bij Esther Stichting en Huize Ashiana teruggekeerd

Rust bij Esther Stichting en Huize Ashiana teruggekeerd

Bij de Esther Stichting en Huize Ashiana is volgens minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) de rust teruggekeerd. Dit zei de bewindsman onlangs vóór aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De onrust in beide tehuizen heeft herhaaldelijk de media gehaald.

Bij Huize Ashiana waren de medewerkers steeds in actie, omdat de vanuit de regering toegezegde toelagen uitbleven. De medewerkers hebben hun demotivatie geuit, omdat ze moeite hadden om rond te komen met hun salaris.

De voortdurende koersstijgingen en aanpassingen van de brandstofprijzen hebben de situatie voor de medewerkers alleen maar verergerd. De directeur van Huize Ashiana, Brenda van Daal, heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk geklaagd over het tekort aan personeel op de werkvloer. Van Daal heeft ook een beroep gedaan op de regering voor meer personeel, maar heeft weinig respons gekregen vanwege het ambtenarenstopbeleid dat op 3 mei van dit jaar is ingevoerd.

Situatie Esther Stichting
Binnen de Esther Stichting heerste ontevredenheid onder zowel bewoners als medewerkers over de directeur van de instelling. Vanwege de aanhoudende problemen met het management kwamen de medewerkers en bewoners herhaaldelijk in actie, wat resulteerde in een gebrek aan rust in het tehuis.

Enkele weken geleden hebben de minister en zijn team besloten om het directeurschap over te dragen aan het bestuur van de Esther Stichting. Hoewel de rust is teruggekeerd, erkent de bewindsman dat er nog veel werk aan de winkel is. Er zijn al voorstellen ingediend om verdere verandering en verbetering binnen de Esther Stichting te bewerkstelligen.

Minister Ramsaran is dankbaar voor de inzet en ondersteuning van verschillende organisaties met betrekking tot beide tehuizen. Volgens de bewindsman hebben diverse organisaties een helpende hand geboden tijdens periodes waarin medewerkers in actie kwamen.