Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rumas traint alleenstaande moeders om gezin te leren versterken

Rumas traint alleenstaande moeders om gezin te leren versterken

Stichting Rumas heeft het afgelopen weekend een tweedaagse training verzorgd aan alleenstaande moeders, als onderdeel van het Project Alleenstaande Moeders. Het doel is om alleenstaande moeders handvatten aan te reiken om het gezin te leren versterken. Voor deelname waren moeders van 18 tot 45 jaar uit verschillende buurten van Paramaribo geselecteerd. 

Emmy Hart, voorzitter van stichting Rumas laat weten, dat een van de andere selectiecriteria was, dat de deelneemsters een inkomen van minder dan SRD 6.000 per maand moesten hebben. De moeders werd onder andere geleerd op welke manier zij opnieuw een man in hun leven kunnen toelaten. Naast relatietips was er ook aandacht voor het leren omgaan met criminaliteit. Ook is er aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers gewerkt. Het project is in samenwerking met het Bureau Gemeenschap Projecten Suriname. Behalve de aandacht voor opvoeding was een van de aandachtspunten om na te gaan hoe men in een bepaalde situatie terechtkomt. Daarbij was het leren maken van keuzes een belangrijk onderdeel van de training.

Een alleenstaande moeder die zelf niet heeft deelgenomen, maar wel haar mening wil delen over de situatie van alleenstaande moeders, zegt hierover het volgende: “De verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt meestal aan de alleenstaande moeders overgelaten. Wij maken meestal mee dat we de kinderen zelfstandig moeten grootbrengen.” De vrouw geeft aan dat dit ook geldt voor de ondersteuning van de kinderen.

“Moeders moeten vaak taken uitvoeren waar twee ouders in principe voor verantwoordelijk zijn, zoals het geven van waardevolle levenslessen, het nemen van beslissingen en het bieden van structurele steun en veiligheid. Ze hebben ook vaak een extra financiële last om hun kinderen te ondersteunen, wat een heel stressvolle situatie kan creëren.”

Zij haalt tot slot aan dat alleenstaande moeders vaak een afweging met betrekking tot hun sociaal leven moeten maken.  “Want we hebben de verantwoordelijkheid om voor de kinderen te zorgen, waardoor het moeilijk wordt om tijd te maken voor vrienden en gezelligheid” zegt deze moeder tot slot.

RB