Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ruben del Prado doet gooi naar parlementszetel

Ruben del Prado doet gooi naar parlementszetel

“Ik besluit vandaag om niet langer van buitenaf naar binnen te kijken en om niet langer aan de kantlijn te staan. Ik stel mij daarom bij de volgende verkiezingen kandidaat als lid van De Nationale Assemblee van Suriname. Ik maak gebruik van mijn democratisch recht om mij verkiesbaar te stellen.” Zo maakt de Surinaamse musicus, arts en bestuurder Ruben del Prado zijn kandidatuur bekend.

Van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2015 is het project ‘Institutionele Versterking van De Nationale Assemblee van Suriname’ uitgevoerd. Dit project had als doel het versterken van De Nationale Assemblee in de uitvoering van haar kerntaken en verantwoordelijkheden. Het moest resulteren in betere beleidssturing, initiatieven voor capaciteitsopbouw en facilitering van ‘best practices’ in de parlementaire ontwikkeling en van goed bestuur.

In de praktijk wordt niet ervaren dat onze Surinaamse bestuurssystemen, acht jaar na voltooiing van dit project, zijn verbeterd door succesvolle hervormingen van de overheidssector; dat er juridische hervormingen hebben plaatsgevonden, en dat er participatieve planning is met participatie van het publiek. Del Prado spreekt van een gemiste kans, aangezien dit de doelstellingen waren van het project.

Als volksvertegenwoordiger wil hij bijdragen aan een DNA die zich richt op haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. “Een DNA die zich enkel en alleen focust op het belang van land en volk. Een DNA zoals in onze Grondwet is bedoeld, dat wil zeggen: niet geleid of gestuurd door partijpolitiek of loyaliteit aan een partijleider; onafhankelijk van financiële sponsors en belangengroepen.”