Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rr-voorzitter Weg naar Zee hekelt lastercampagne

Rr-voorzitter Weg naar Zee hekelt lastercampagne

Woensdagavond heeft de voorzitter van de ressortraad te Weg naar Zee, Rabinderpersad Hanoeman, tijdens een spoed openbare vergadering zijn misnoegen geuit over personen die het werk van de ressortraad afkraken. Het begon volgens Hanoeman op dinsdag 18 september toen de gemeenschap werd geconfronteerd met een programma op Apinti TV over de drinkwatervoorziening te Okrodam. Een ressortraadslid van de NDP werd aangekondigd als voorzitter van de raad en voorzitter van de NDP-subafdeling Weg naar Zee. Hanoeman werd ‘in alle staten’ gebeld door collegae en op hoogte gebracht van ‘deze misleiding’. Het rr-lid, dat vergezeld was van parlementariër Theo Vishnudath en enkele buurtbewoners, gaf aan dat het oplossen van het drinkwaterprobleem is opgenomen in het ressortplan van Weg naar Zee. ‘Zij streek met de eer zonder de andere zestien rr-leden van het ressort erbij te betrekken.’

Hanoeman zei woensdagavond op de vergadering geen moeite te hebben met mensen die politiek willen bedrijven met de noden van het volk, maar keurde het gedrag van het ene lid en van een marktverkoopster die op de Kwattamarkt flyers uitdeelt, af. De mevrouw gaf te kennen dat de ressortraad niets doet in het ressort. ‘Waarom zegt de mevrouw niet dat de ressortraden waarin NDP’ers zitten, slecht functioneren? Bijvoorbeeld dat de ressortraad van Centrum slechte opkomsten noteert tijdens de hoorzittingen? Er wordt met vuil gesmeten naar het werk van de ressortraad Weg naar Zee.’

‘Het opstellen van het ressortplan is een gezamenlijke inspanning en wanneer er een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden, moet niet slechts één lid met de eer strijken’, vindt Hanoeman. ‘Bovendien leek het op een NDP-aangelegenheid, alsof die partij over de brug is gekomen met de middelen. De ressortraad, de districtsraad, de bestuursopzichters en zelfs de districtscommissaris van het bestuursressort Zuidwest waren niet op de hoogte van de werkzaamheden te Okrodam.’

Sinds 1987 is Hanoeman lokale volksvertegenwoordiger op voordracht van de VHP. Hij hield de aanwezigen op het bestuurkantoor aan de Peu et Contentstraat voor dat het ex-minister Ganeskoemar Kandhai is geweest die gezorgd heeft voor plaatsing van hoofdbuizen langs de Henri Fernandesweg om het drinkwaterprobleem op te lossen. ‘De zijwegen zouden aan de beurt komen wanneer er aan de randvoorwaarden zou worden voldaan zoals de asfaltering van de zijwegen. Dat is nu het geval. Thans wordt er langs elke zijstraat een NDP-bijeenkomst gehouden, voordat men overgaat tot de plaatsing van de buizen alsof de partijkas de werkzaamheden financiert. Het lid dat met de eer wilde strijken, zit amper één termijn en slaat de andere raadsleden gewoon over.’

De ressortraad heeft zich gezamenlijk ingezet voor twee extra leslokalen op de OS Kuldipsing. ‘Samen met ex-minister Jankipersadsingh is een kanaal open gekapt van de Henri Fernandesweg tot het Rensproject. Enkele schoolterreinen zullen binnenkort worden opgehoogd met schelpen. De raad kijkt reikhalzend uit naar de aanleg van voetpaden aan weerszijden van de drukke Kwattaweg. Dc. Mike Nerkust heeft dit plan in studie. Eind 2012 zal de raad een sociaal project uitvoeren begroot voor ongeveer SRD 3.000.’ Hanoeman somde tal van andere verworvenheden van de ressortraad op die bereikt zijn met gezamenlijke inspanning.

Het lid in kwestie gaf te kennen niet op de hoogte te zijn van de plaatsing van waterleidingbuizen te Okrodam. Zij is op het laatste moment op de hoogte gebracht en kon niemand uitnodigen. Deze handeling zal zij in de toekomst nalaten en op persoonlijke titel handelen. Hanoeman deed ook uit de doeken dat er vijf brieven liggen op het ministerie van Openbare Werken om ontvangen te worden. Er wordt niet gereageerd op deze brieven. Steeds wordt de raad voorgehouden om zaken formeel te doen. ‘Ondanks de tegenwerking’ zegt Hanoeman open te staan voor samenwerking met een ieder. De districtsraad noch de ressortraad kent oppositie en coalitie. ‘De raad als hoogste politiek bestuurlijk orgaan werkt als team voor de ontwikkeling van het ressort. Het is jammer te concluderen dat zelfs op dit niveau verdeeldheid wordt gezaaid.’ Hanoeman hoopt met de vergadering van woensdag de frustraties onder de raadsleden te hebben weggemaakt. Voorts hoopt hij dat de NDP ‘de lasteraarster’ zal aanpakken op de markt aan de Derde Rijweg. De eerstvolgende openbare vergadering van de ressortraad wordt gehouden op 17 oktober.

Samie Ramjiawan

 

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant


Posted

in

by