Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rommy: ‘Gebrek aan respons GBB vormt uitdaging’

Rommy: ‘Gebrek aan respons GBB vormt uitdaging’

PARAMARIBO — Door het projectbureau van het Landelijk Woningbouwprogramma zal een team worden samengesteld om zelf informatie op te halen bij het Domeinkantoor. Dat heeft projectmanager Mark Rommy voorgehouden aan president Chandrikapersad Santokhi tijdens een ontmoeting. Volgens hem vormt het gebrek aan respons vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer over een overzicht van terreinen waarop nog geen bewilliging is verleend een uitdaging.

Het staatshoofd benadrukte dat het cruciaal is om alert te zijn op mogelijke valkuilen bij de woningbouwprojecten die de regering is opgestart te Reeberg, Lelydorp en Para. Het streven is om bij Reeberg binnen zes maanden de woningen op te zetten. Het is volgens Santokhi “van groot belang” dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd om problemen te voorkomen.

Rommy zei dat er deze week nog wordt gestart met het bouwrijp maken van het project Reeberg. Naar verwachting zullen de eerste kavels in het begin van het droge seizoen van volgend jaar gereed zijn om te worden bebouwd. Echter, er is nog geen informatie ontvangen van de Energiebedrijven Suriname en de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij over de nutsvoorzieningen.

Terughoudendheid

Het staatshoofd wil vóór de verkiezingen van 25 mei 2025 een wezenlijk deel van de samenleving met woningnood een oplossing bieden. Hij benadrukte dat er een grote vraag is naar grond, maar gaf toe terughoudend te zijn om te investeren in projecten waar veel onduidelijkheid over bestaat. Belangrijk vindt hij dat bij Public-Private Partnerships duidelijk is wat de overheid terugkrijgt in ruil voor haar investering.

Hij stelde voor om bij alle overheidsprojecten nauwkeurig te onderzoeken hoeveel percelen zijn uitgegeven en wie daadwerkelijk van plan is om te gaan bouwen. Ook moet er een overzicht komen van percelen die nog vrij zijn. Santokhi merkte verder op dat er is gevraagd om de registratie van belanghebbenden, maar dat er bij het project aan de Peprepinweg nog steeds een aanzienlijk aantal mensen niet is geregistreerd. Hij drong aan op een duidelijk overzicht van deze groep.

5 procent, 7 procent

Rommy gaf aan dat de oproep en registratie van mensen met een beschikking al is gestart. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen zij die in aanmerking komen voor de 7 procent-regeling en zij die wel willen bouwen, maar niet voor deze regeling in aanmerking komen. Er zal worden bekeken hoe er tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van mensen met lagere inkomens.

Een mogelijke oplossing die werd genoemd is om in overleg te treden met de banken en te vragen om ook voor lagere inkomens woningen te financieren. Santokhi, die zei dat er hiervoor nog naar mogelijkheden worden gekeken, vindt dat er meer flexibiliteit moet komen in het programma.

Rommy wees erop dat via het Affordable Housing Project de mogelijkheid bestaat om tegen 5 procent rente te lenen en dat de sociale klasse daar wel voor in aanmerking kan komen. Echter, om dit te realiseren moet er een fonds komen die de 5 procent zal dragen.