Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Robby Berenstein: ‘De regering is gevaarlijk bezig’

Robby Berenstein: ‘De regering is gevaarlijk bezig’

Tekst en beeld Jason Pinas

PARAMARIBO — Teleurstelling en woede vieren hoogtij bij een groot deel van de werkende klasse. Om die reden voeren met name leerkrachten al dagen straatacties. De Progressieve Vakcentrale C-47 heeft dinsdag middels een eendaags protest, waarbij al haar leden thuis moesten blijven, voor de zoveelste keer een signaal gestuurd naar de regering.

Sommige werknemers zijn niet blij met de resultaten die vakbondsleiders behalen bij de onderhandeling met de regering. Echter, volgens C-47-voorzitter Robby Berenstein speelt president Chandrikapersad Santokhi een ‘gevaarlijke rol’ daarbij.

“Wat is het alternatief wanneer je je uitschrijft bij de vakbond?”

Robby Berenstein

‘Bij hoge uitzondering’

Hij is “zeer verrast” dat Santokhi de protestgroep ‘Wi sa strey’, gevormd door ontevreden leerkrachten onder leiding van Meredith Hoogdorp, heeft ontvangen. Dit deed het staatshoofd terwijl hij weet dat de onderwijsbonden in overleg zijn met het  Onderhandelingsorgaan van de overheid. “Dat is gevaarlijk. De regering is echt gevaarlijk bezig. Daarom weet ik niet hoe ik dit ding moet beoordelen”, reageert Berenstein tegenover de Ware Tijd.

Hij doelt op het feit dat ‘Wi sa strey’ door een cluster van ministers is ontvangen om te praten over problemen waarmee leerkrachten kampen. Berenstein: “Er komt een afsplitsing van een vakbond bij jou. Je ontvangt ze en doet zware toezeggingen aan de groep, terwijl je met hun vakbondsbestuur in onderhandeling bent. En de snelheid waarmee dat alles is gebeurd lijkt mij niet normaal.” Minister Albert Ramdin zei na de ontmoeting met de actiegroep dat de protesterende leerkrachten op instructie van de president “bij hoge uitzondering” zijn ontvangen.

De regering heeft gisteren via de Communicatiedienst Suriname bekendgemaakt dat landsdienaren de komende zes maanden belastingvrij koopkrachtondersteuning van SRD 2.500 krijgen. Dit voorstel was afkomstig van de Ravaksur, veiligheids- en onderwijsbonden en werd goedgekeurd door de regering die de afgelopen twee weken gesprekken heeft gevoerd met de vakorganisaties. De SRD 2.500 is voor alle ambtenaren, ongeacht hun inkomen. Voor de gepensioneerden is het bedrag SRD 1.800.

Samen strijden

Berenstein geeft toe dat een groot deel van het vakbondswerk aan verbetering toe is. Het is volgens hem niet gemakkelijk omdat de regering niet luistert naar de vakbeweging. Zo zijn meerdere voorstellen, die door C-47 zijn gedaan vanaf aantreden van de regering-Santokhi/Brunswijk in juli 2020, steeds aan een kant gezet.

De voorzitter is er dan ook geen voorstander van dat werkers zich willen uitschrijven bij de bonden. Hij wijst erop dat arbeiders zich juist hebben georganiseerd om het machtsmisbruik van politici en andere invloedrijke mensen tegen te gaan en issues gezamenlijk aan te vechten. “Je zult de strijd altijd samen moeten voeren. Wat is het alternatief wanneer je je uitschrijft bij de vakbond?” vraagt Berenstein zich af.

Hij stelt verder dat er genoeg mogelijkheden zijn in de statuten van vakbonden om zaken te kunnen veranderen binnen de organisatie. “Het zijn democratische organisaties met een algemene ledenvergadering en verkiezingen om de zoveel tijd.” Indien deze zaken niet naar tevredenheid gebeuren, zijn er mogelijkheden in de statuten om ze aan te vechten.

“Ik hits niemand op, maar geef alleen aan dat de leden genoeg instrumenten hebben om verandering te brengen in hun bond.” Hij ziet graag betere samenwerking tussen de bondsbesturen en hun leden maar ook tussen de leden onderling. “Daar moet de communicatie alvast goed zijn, want wanneer je dat niet hebt krijg je ontevredenheid en dan kan het gebeuren dat mensen hun eigen weg willen opgaan.” Hoewel hij de ontevredenheid bij de werkende klasse begrijpt pleit hij ervoor dat de mensen hun vakbond blijven ondersteunen