Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rijstboeren krijgen ureum van regering

Rijstboeren krijgen ureum van regering

President Chan Santokhi heeft in Nickerie de eerste bonnen voor ureum overhandigd aan rijstboeren die te lijden hebben gehad onder de rattenplaag en wateroverlast. Vrijdag is een begin gemaakt om met een afgiftebonnensysteem tot distributie over te gaan. Daarnaast is een nieuw fabriek geopend wa …