Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » “Restant Verdragsmiddelen zo snel mogelijk overmaken”

“Restant Verdragsmiddelen zo snel mogelijk overmaken”

Suriname en Nederland zijn op zowel het hoogste niveau als ministerieel en technisch niveau in gesprek omtrent het restant van de Verdragsmiddelen. Tijdens de regeringspersconferentie op dinsdag 3 oktober hebben president Chan Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een update hierover gegeven. Het staatshoofd zegt dat er op het hoogste niveau overleg geweest met premier Mark Rutte.

Daarna is het overleg voortgezet op het niveau van ministers en op technische niveau. “Er is overeenstemming dat het restant van de Verdragsmiddelen zo snel mogelijk overgemaakt wordt”, aldus president Santokhi. Het gaat om een bedrag van 8 miljoen euro bestemd voor Volksgezondheid en 5 miljoen euro voor de productiesector.

Voor de productie zullen de middelen via het bij wet goedgekeurde Productiefonds ingezet worden. Aangegeven wordt dat de laatste gesprekken worden gevoerd tussen minister Ramdin en de Nederlandse ambassadeur, Walter Oostelbos.

De diplomaat die eind september zijn geloofsbrieven aan president Santokhi heeft aangeboden, heeft bij die gelegenheid kenbaar gemaakt dat het restant van de Verdragsmiddelen zijn prioriteit geniet. Minister Ramdin zegt vorige maand in de marge van 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York met zijn Nederlandse collega Hanke Briuins Slot te hebben afgesproken dat dit onderwerp voor eind van het jaar wordt afgerond. “Dus dat commitment is ook op het hoogste niveau op het ministerie daar”, aldus minister Ramdin.