Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Resolute aanpak gewenst

Resolute aanpak gewenst

AL RUIM DRIE weken houdt de cyanidekwestie de Surinaamse gemeenschap bezig. De bezorgdheid over mogelijke vervuiling van het water in het Van Blommesteinstuwmeer is groot, vooral onder de bewoners in de directe omgeving van het meer. Er heerst zelfs angst en is er een groot wantrouwen jegens de regering, overheidsinstanties en zelfs de SWM die water uit het meer zuivert en distribueren.

Mensen in Brokopondo durven geen water uit de kraan te drinken. Het is wel opvallend dat president Santokhi die gisteren een persconferentie hield over de afgelopen drie jaren van zijn beleid aanvankelijk met geen woord had gerept over het cyanidevraagstuk toen hij de problemen waarmee Suriname momenteel kampt besprak. Het was vicepresident Brunswijk die dit vraagstuk aanroerde.

Het is begrijpelijk dat de regering geen paniek situatie wenst, maar het is levensgevaarlijk als essentiële informatie vooral aan de plaatselijke bevolking wordt onthouden.

Ook vanaf dit probleem zich voordoet heeft de president hierover weinig uitlatingen gedaan. Allicht ontstaat de indruk dat het staatshoofd zich niet zo druk maakt om dit vraagstuk.

Op vragen van journalisten gaf de president in grote lijnen aan wat er aan de hand is en welke acties de regering inmiddels heeft ondernomen. Het is verontrustend om na drie weken van de regeringsleider te moeten vernemen dat zaken zoals de mogelijke illegale import van cyanide of cyanidehoudende stoffen onder andere namen om wettelijke regels te omzeilen nog in onderzoek zijn.

In ieder geval bracht de persconferentie aan het licht dat tot nu toe bitter weinig is gedaan om de kleinschalige goudsector te ordenen. Opnieuw werd het decennia oude verhaal over uitfasering van kwik en introductie van milieuvriendelijke winmethoden afgestoft en gepresenteerd.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de vicepresident, de man in de regering die belast is met de coördinatie van de ordening van de kleinschalige goudsector, de samenleving wil doen geloven dat hij niet op de hoogte was van de omvang waarmee met cyanidehoudende chemicaliën in de goudvelden wordt gewerkt.

Het is niet aannemelijk dat de vicepresident die zelf belangen in de goudsector heeft en regelmatig per helikopter naar het binnenland vliegt pas deze week de ‘cyanidezwembaden’ heeft gezien. Het is dan ook niet vreemd dat parlementariërs niet tevreden waren met de presentaties van de ministers van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen over de stand van zaken.

De regering wekte de indruk alsof wat zich in Brokopondo afspeelt niet zo ernstig is. Deskundigen hebben tijdens consultaties met het parlement gesuggereerd dat de regering de situatie bagatelliseert. Het is begrijpelijk dat de regering geen paniek situatie wenst, maar het is levensgevaarlijk als essentiële informatie vooral aan de plaatselijke bevolking wordt onthouden.

Met transparante, eerlijke communicatie en voorlichting, wordt meer bereikt dan met geheimzinnigheid. Bij dit vraagstuk is resoluut optreden van de regering en haar werkarmen noodzakelijk en dienen eventuele persoonlijke of financiële belangen van mensen in of dicht bij de regering te wijken voor het algemeen belang en vooral het fysiek welzijn van de burger.