Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rehabilitatie wegen Vuilstortplaats Ornamibo

Rehabilitatie wegen Vuilstortplaats Ornamibo

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is bezig met rehabilitatie van de wegen die leiden naar de stortplaats Ornamibo. De afdeling Wegen van het ministerie voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn vanaf 20 oktober hervat om de infrastructuur aan te pakken, nadat de brand helemaal onder controle was. Minister Pengel van OWT&C zegt tevreden te zijn met de voortgang van de werkzaamheden die nu plaats vinden.

Wanneer de wegen zijn aangepakt, zal de Energie Bedrijven Suriname (EBS) weer verlichting plaatsen. Verlichting is nodig voor de veiligheid van de medewerkers op de stortplaats, omdat het vuil in de avond wordt opgehaald en gedumpt.

EBS is bezig met de aanschaf van nieuwe verlichting voor de stortplaats omdat het ministerie gaat kijken naar zonne-energie licht masten. De oude verlichting moest uitgeschakeld worden, omdat er een gevaarlijke situatie ontstond tijdens de brand. Om voorzorgmaatregelen zijn de kabels en masten verwijderd.

Het ministerie is al twee jaren bezig om na te gaan hoe wij in de toekomst zullen omgaan met huisvuil. In de afgelopen jaren is er maar één methode gebruikt. Het vuil wordt gewoon gedumpt en daarna platgedrukt en vervolgens afgedekt met zand. Men kijkt nu ook naar andere manieren van vuilverwerking, waarbij er ook energie verwekt kan worden.

Ook is recycling een optie, waarbij veel meer materiaal uit het vuil gehaald wordt voor her gebruik. Het opzetten van een sanitaire landfill is sneller realiseerbaar en dat is 18 tot 20 maanden, waarbij het vuil ingepakt wordt. Door het inpakken voorkomt men verontreiniging in de bodem.

De gassen die ontstaan bij het inpakken kunnen als energie gebruikt worden. Er zijn diverse stakeholders die hiervoor interesse tonen. Het ministerie zal met ze aan tafel zitten om te kijken hoe die op te zetten.