Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regeringsprojecten in Nickerie vorderen gestaag

Regeringsprojecten in Nickerie vorderen gestaag

De voortgang van regeringsprojecten in Nickerie, gericht op de verdere ontwikkeling van het westelijk gelegen district, verloopt gestaag. Tijdens een werkbezoek aan het district, gisteren, heeft president Chan Santokhi gesproken met districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan, die haar inzichten heeft gedeeld over de verschillende projecten.

Volgens de dc verloopt de elektrificatie van de Giebelstraat voorspoedig sinds het startsein op 25 april 2021, zowel in het westelijke als het oostelijke gedeelte. Het hoogspanningsnet in het oostelijke deel is al voltooid, terwijl het laagspanningsnet voor 93 procent gereed is. Ongeveer 130 huishoudens zijn al aangesloten en straatverlichting is ook aangelegd. Wat betreft het westelijke gedeelte, is de hoogspanning ook afgerond en is er ook plan om de zandwegen aan te pakken.

De dc is ook tevreden met de voltooiing van de Brian Overeem Solar Farm op 26 juni 2022, waarbij ze aangeeft dat dit een uitstekend programma is in samenwerking met een Chinees bedrijf. Ze deelt verder mee dat het Telesur glasvezelproject gestaag vordert sinds de start op 7 oktober 2022.

“Wageningen is volledig afgerond, Henar voor 95 procent en Paradise voor 90 procent”, voegt ze eraan toe. Volgens de dc wordt momenteel gewerkt aan het zuidelijke deel van de Cassaveweg en Corantijnpolder, evenals enkele zijwegen. Ze benadrukt de voordelen van dit project voor huishoudens, ondernemers en scholieren.

De burgermoeder noemt de aanleg van de weg Southdrain-Apoera essentieel voor beide gebieden, omdat het de verbinding zal versnellen. Momenteel is het transport nog afhankelijk van de rivier, wat veel kost.

Bovendien zal de weg het toerisme ten goede komen. Een groot deel van de weg vanuit Southdrain is al ontsloten en voorzien van zand. Men hoopt het project tegen het einde van dit jaar of begin 2024 af te ronden. Wat betreft de bouw van de onderstations Van Pettenpolder en Clarapolder, zegt de burgermoeder dat momenteel de civieltechnische aspecten worden behandeld.

Het project is gestart op 18 december 2022 en het Indiase bedrijf Kalpatura is erbij betrokken. Men streeft naar oplevering eind 2023 of begin 2024. De onderstations zullen bijdragen aan het minimaliseren van stroomschommelingen en storingen, en het verminderen van verliezen.

De dc noemt ook andere projecten, zoals de rehabilitatie van 20 kilometer kleidam voor rijstboeren, het beschikbaar stellen van grond in de Prins Bernardpolder voor zaaizaadproductie, de verzelfstandiging van waterschappen met betrokkenheid van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), evenals diverse low-budgetprojecten zoals de aanleg van twee loopbruggen, renovatie van toiletgroepen en de oprichting van een outdoor fitnessruimte op het Nationaal Project.

Verder wijst ze op de bouw van markten in Wageningen en Nickerie. De dc benadrukt dat dit een omvangrijke (re)organisatie is, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn. Ze verwacht dat de bouw van de brug over de Corantijnrivier een grote ontwikkeling teweeg zal brengen. Onlangs hebben de Surinaamse en Guyanese delegaties elkaar opnieuw ontmoet om de bouw van deze oeververbinding te bespreken.