Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regeringsdelegatie oriënteert zich langs grens met Frans-Guyana

Regeringsdelegatie oriënteert zich langs grens met Frans-Guyana

Een regeringsdelegatie heeft vrijdag een oriëntatiemissie uitgevoerd naar enkele locaties langs de grens met Frans-Guyana waar recentelijk bezittingen van goudzoekers in brand zijn gestoken tijdens gezamenlijke patrouilles van politie- en legertroepen uit Suriname en het buurland.

De delegatie bestond uit de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling), Yldiz Pollack-Beighle (Buitenlandse Zaken) en Stuart Getrouw (Justitie en Politie). Verder waren er ook vertegenwoordigers van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Defensie, districtscommissaris August Bado (Sipaliwini/ Bestuursressort Tapanahony), een afvaardiging van de Nationale Grenscommissie, onder leiding van ambassadeur John Kolader en de parlementariërs Rudolf Zeeman en Grace Watamaleo.

Het Traditioneel Gezag heeft de delegaties ontvangen en begeleid tijdens deze missie. De afvaardiging van het Traditioneel gezag bestond uit: de hoofdkapiteins Da Penjo Jowentini en Da Godoo Alikani, ondersteunt door de kapiteins Da Amsoi, Da Dewini, Da Juda en enkele basja’s.

Zij hebben de delegatie uit Paramaribo per boot begeleid naar enkele locaties waar installaties van goudzoekers in de omgeving van de stroomverstelling Singatetei, op 23 oktober zijn vernield door de Franse troepen. Daarna hebben ze samen met de delegatie ook een bezoek gebracht aan Kapasi Tabiki, stroomafwaarts, waar er vorige maand ook vernielingen zijn aangericht.

De lokale bevolking stelt het op prijs dat deze zaak de aandacht geniet van de autoriteiten. Zowel de goudzoekers, de overige dorpelingen, alsook het traditioneel gezag, dringen erop aan bij de regering om duidelijkheid te verschaffen over de precieze ligging van de grenslijn.

Ze hebben via de ministers een dringend beroep gedaan op president Desiré Bouterse om de Surinamers die langs de grens wonen niet in de steek te laten en een snelle oplossing te helpen bewerkstelligen. De gezagsdragers zullen de situatie voorleggen aan het grootopperhoofd Bono Velantie van de Ndjuka stam.

Minister Pollack-Beighle heeft de goudzoekers opgeroepen om zover mogelijk weg te blijven van Frans territoir. Ook in twijfelgevallen is het ze aangeraden het zekere voor het onzekere te nemen en zich westwaarts te begeven, totdat er duidelijkheid is over de grens. Op die manier kunnen ze voorkomen dat ze slachtoffer worden van nieuwe vernielingen tijdens aankomende operaties. Ze heeft de gemeenschap gegarandeerd dat de regering wel degelijk aandacht heeft voor het Surinaams belang.

Minister Dikan heeft het traditioneel gezag bedankt voor het tactisch optreden, waardoor calamiteiten zijn uitgebleven. Hij heeft opgeroepen de continue communicatie van het traditioneel gezag met de regering in stand te houden, zodat de ontwikkelingen ter plaatse snel bekend zijn in Paramaribo.