Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regering verbiedt cyanidegebruik voor kleinschalige goudmijnbouw

Regering verbiedt cyanidegebruik voor kleinschalige goudmijnbouw

PARAMARIBO — De regeringsraad heeft woensdag besloten cyanidegebruik voor kleinschalige goudmijnbouw direct te verbieden. Aanleiding zijn de hoge cyanidewaarden welke zijn aangetroffen in twee watermonsters genomen nabij de plek, Toebuka Mauw, op het Stuwmeer. Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) geeft aan dat deze ‘Total Cyanide’ waarden 1600 maal hoger zijn dan de internationale vastgestelde normen voor drinkwater.

Een team van deskundigen zal in beslag genomen cyanide vernietigen. Een veiligheidsteam bestaande uit politie en militairen is belast met de opsporing. Dit team is onder coördinatie van de ministeries Justitie en Politie en Defensie. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geeft aan dat er strafrechtelijk kan worden opgetreden en dat er reeds een onderzoek is ingezet maar dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

Cyanide en kwik hebben negatieve gevolgen voor zowel het milieu als op de gezondheid van de mens. Verontrustende berichten hebben de regering bereikt dat er bij de goudwinningsactiviteiten in het Brokopondogebied cyanide houdende chemicaliën op onverantwoorde manier worden opgeslagen, getransporteerd en gebruikt.

Vergunning

Minister Rishma Kuldipsingh van  Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) geeft aan dat cyanide al op de negatieve importlijst staat en dus een vergunning van EZ vereist is om dit middel in te voeren. Tot nog toe zijn er uitsluitend vergunningen aan Newmont en Rosebel Gold Mines verstrekt.

“Omdat de regelgeving nog niet in orde is, gebruikt Newmont cyanide die goedgekeurd is door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)”, zegt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Hij benadrukt dat alles op basis van protocollen dient te geschieden en dat er eerst moet worden gewerkt aan regelgeving waarna handhaving.

Een clusterteam van ministers onder coördinatie van minister Dasai (ROM), zal samen met deskundigen zorgdragen voor de implementatie van de voorstellen gepresenteerd door de regering. De minister van NH zal donderdag een meeting hebben met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) om ook uitfasering van kwik te bespreken.

Mining Training en Extension Centre

Momenteel zijn de regering, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de UNDP (United Nations Development Programme) de eerste Mining Training en Extension Centre (MTEC) in Brokopondo (Brownsweg) met de nodige equipment uit te rusten om over enkele maanden operationeel te zijn.

Vanuit dit Centrum zullen goudmijnbouwers worden ondersteund om onder andere alternatieve technologie en alternatieve chemische stoffen te gebruiken. Hiermee zal worden bewerkstelligd dat het gebruik van kwik wordt verminderd en op den duur geëlimineerd wordt met inachtneming van Surinames verplichtingen bij het Minamata-verdrag.

Over twee weken zal minister Abiamofo in de regeringsraad een presentatie verzorgen inzake kwikgebruik en de skalians. Vrijdag zal er door het clusterteam van ministers een persconferentie gehouden worden om breder op dit vraagstuk in te gaan.