Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regering krijgt steun van bedrijfsleven bij uitvoering IMF-programma

Regering krijgt steun van bedrijfsleven bij uitvoering IMF-programma

Het bedrijfsleven gaat het IMF-herstelprogramma voor Suriname helpen monitoren middels het Suriname Economic Oversight Board. Hiertoe hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gisteren een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met president Chan Santokhi, minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Minister Raghoebarsing noemt het board belangrijk, omdat hiermee niet alleen toezicht gehouden wordt op de uitvoering van het programma door staatsinstellingen maar zal ook de hele gemeenschap zich betrokken voelen. Het ligt in de bedoeling dat ook de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) erbij worden gehaald.

Verder komt er een overlegorgaan waarin de minister, de CBvS-governor, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Bureau voor de Staatsschuld, de Belastingdienst en de vertegenwoordiger van Suriname bij het IMF zitting zullen hebben.

Finabank-directeur Eblein Frangie zegt namens de SBV dat het orgaan op een gestructureerde manier advies zal kunnen geven en de impact van maatregelen kunnen bespreken met de overheid. De bankdirecteur noemt het IMF-programma prima, maar zegt dat het voortvarender geïmplementeerd zou moeten worden.

Hij benadrukt dat het board geen overheidscommissie is. Vergoedingen en kosten voor monitoring, inhuren van deskundigen en het opzetten van een secretariaat worden volledig door het bedrijfsleven gefinancierd.

“Prijzenswaardig”, vat CBvS-directeur Harry Dorinie het initiatief samen. Hij legt uit dat het IMF-programma twee pilaren kent, namelijk het fiscale en het monetaire. Echter ontbreekt de economisch groei-pilaar. Met het bedrijfsleven erbij betekent het dat de groei nu erbij hoort.

De moederbank en het ministerie hebben volgens hem een gezamenlijke taak, namelijk stabilisatie van de economie. Dorinie meent dat er vanuit het toezichthoudend orgaan gezonde discussies zullen plaatsvinden die moeten leiden tot economische stabilisatie.