Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regering keurt subsidietarieven goed

Regering keurt subsidietarieven goed

De regering heeft een mijlpaal bereikt met de goedkeuring van belangrijke sociale verhogingen en een baanbrekende koopkrachtversterking. Volgens minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zijn deze besluiten een tastbaar resultaat voor de gehele bevolking.

De regering heeft toestemming verleend om de subsidietarieven voor sociale instellingen te verhogen. Het nieuwe subsidietarief voor kind- en bewoner gerelateerde zorg zal worden verhoogd van SRD 27 naar SRD 70 per cliënt/bewoner per dag. Daarnaast zal het subsidietarief voor exploitatie gerelateerde kosten stijgen van SRD 37 naar SRD 85 per personeelslid per dag. Deze verhogingen treden in werking vanaf 1 januari 2023 en zullen aanzienlijke verbeteringen brengen in de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Verder is ook goedkeuring voor de invoering van een koopkrachtversterking voor seniorenburgers. Vanaf 1 augustus 2023 zullen alle seniorenburgers die momenteel de SRD 1800 koopkrachtversterking niet ontvangen, recht hebben op deze financiële ondersteuning. Met deze maatregel wil de regering de lasten voor de meest kwetsbare groepen verlichten en hen helpen een waardig en zorgeloos leven te leiden.

Minister Ramsaran benadrukt dat het Sociaal Programma, dat uitgevoerd wordt vanaf 31 januari 2023, de basis zal vormen voor deze koopkrachtversterking. Het programma zal tussen de 40.000-60.000 huishoudens een koopkrachtversterking van SRD 1800 per maand bieden en zal zeven essentiële goederen en diensten subsidiëren, waaronder brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal erop toezien dat er rechtvaardige en gelijke toegang is tot de koopkrachtversterking voor alle burgers die hier recht op hebben.