Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Regering en vakbeweging bereiken akkoord; SRD 4200 koopkrachtversterking in december

Regering en vakbeweging bereiken akkoord; SRD 4200 koopkrachtversterking in december

Na verschillende overlegmomenten is de knoop nu eindelijk doorgehakt met betrekking tot het uitbetalen van de koopkrachtversterking aan ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. De vakbonden en de regering zijn vandaag overeengekomen dat er voor dit jaar nog een totaalbedrag van SRD 5000 uitgekeerd zal worden. Hiervan zal SRD 4200 in december worden uitbetaald.

De uitbetaling van het overige saldo van SRD 800 zal volgend jaar geschieden. Over een exacte tijdsindicatie is er echter nog geen akkoord, zegt Michael Miskin, voorzitter van de CLO, tegen Suriname Herald.

Miskin geeft aan dat de vakbonden gevraagd hebben dat het resterend bedrag van SRD 800 in januari 2024 wordt uitbetaald. De regering houdt echter voet bij stuk dat zij niet voldoende financiële middelen heeft om het bedrag in januari uit te keren. Er zal nader worden gesproken over dit aspect.

Het onderhoud vond vandaag plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De regering werd vertegenwoordigd door Biza-minister Bronto Somohardjo en Steven MacAndrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). De vakbeweging werd vertegenwoordigd door Ravaksur (Moederbond, CLO, PWO), de onderwijsbonden (BvL/FOLS/ALS), de veiligheidsbonden en de gezondheidszorgbonden.

De CLO-voorzitter benadrukt dat er voorwaarden zijn die gepaard gaan met dit akkoord. Zo is er gesproken over het verhogen van de belastingvrije grens en het verruimen van de belastingschijven. Miskin zegt dat dit een lopend proces is.

Vanuit de vakbeweging, met name de CLO, is er reeds maanden een voorstel gedaan dat de belastingvrije som verhoogd wordt naar SRD 15.000. Deze werd laatstelijk opgetrokken van SRD 4000 naar SRD 7500. Ook het aanpakken van de btw-wet zit op agenda. Er zijn twee commissies, waarin Ravaksur zitting heeft, die zich buigen over deze vraagstukken, zegt Miskin.

Hij geeft verder aan dat er vandaag niet gesproken is over de koopkrachtversterking voor het volgend jaar. De discussies hierover zullen de komende maanden worden voortgezet.