Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Reeds acht stroomstoringen vanwege vliegers

Reeds acht stroomstoringen vanwege vliegers

Hoewel vliegeren voor kinderen in de vakantie een leuke bezigheid is, kan een vlieger die in het elektriciteitsnetwerk komt vast te zitten voor schade en ongerief zorgen. De Energiebedrijven Suriname (EBS) waarschuwt dat de stroomvoorziening hiervan last kan ondervinden. Daarnaast kan het gebeuren dat het vliegermateriaal de elektriciteitsspanning doorgeleidt met alle gevolgen van dien.

Het trekken aan vastzittende vliegers kan ervoor zorgen dat elektrische draden tegen elkaar komen met levensbedreigende situaties, zoals elektrocutie, als gevolg. Vanaf de aanvang van de schoolvakantie zijn tot nu toe reeds acht storingen veroorzaakt door vliegers die in het netwerk terechtkwamen. Hiervan hebben de meeste zich in de dichtbevolkte buurten Latour en Livorno voorgedaan.

De EBS leidt ook schade aan haar infrastructuur als gevolg van bermbranden. Door ongecontroleerd brandstichten ontstaat al gauw een bosbrand waarbij ook infrastructuur van de EBS vlamvat. Daarnaast ontstaat er kortsluiting, stroomuitval alsook schade aan apparatuur van klanten aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Elektriciteitsmasten en kabels in de grond raken ook beschadigd.

De EBS doet een dringend beroep op ouders en buurtbewoners om extra toezicht te houden op hun pupillen, wanneer deze vliegers oplaten. De gemeenschap wordt ook gevraagd oplettend te zijn dat er geen vuur wordt aangestoken op bermen of terreinen waar het elektriciteitsnetwerk loopt. Bij ongerief kan men bellen op het gratis storingsnummer 139.