Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rechtszaak SPSB opnieuw gestart met nieuwe rechter

Rechtszaak SPSB opnieuw gestart met nieuwe rechter

door Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — De rechtszaak tegen zes verdachten in de spraakmakende ‘vermeende’ corruptiezaak bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is vrijdag, na een stilstand van drie maanden, opnieuw begonnen. Het onderzoek ter rechtszitting wordt in zijn geheel opnieuw gestart met rechter Ishwarpersad Sonai.

De zaak kwam stil te liggen nadat de verdachten – ex-SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto, ondernemer Bryan Jurgens, voormalig ambassadeur en politicus Gardelito Hew A Kee, consultant Joy Ten Berge en Robbert Putter en voormalig SPSB-staflid Wantly Sordjo – rechter Daniëlle Karamatali hadden gewraakt op 7 juli. Op 4 augustus verklaarde het Hof van Justitie (HvJ) de wraking gegrond.

“Menig advocaat merkte op dat de lichaamstaal van rechter Sonai en zijn kalme opstelling in elk geval tekenend kan zijn voor een onafhankelijk onderzoek ter rechtszitting”

Herschikken rechtspositie

De hervatting van de zaak begon meteen met het herschikken van de rechtspositie van de verdachten, die bij rechter Karamatali een voldongen feit leek te zijn. Raadsvrouw Nailah van Dijk, die Putter verdedigt, kon een preliminair verweer opwerpen, terwijl de advocaten Raoul Lobo, raadsman van Jurgens, en Murwin Dubois, raadsman van Kromosoeto en Hew A Kee, een uitgebreid betoog hielden waarom zij van mening zijn dat hun cliënten onrecht wordt aangedaan door hen in voorarrest te houden.

De rechter heeft nieuwe afspraken gemaakt met de raadslieden van de verdachten. Waar Karamatali een beperking opwierp voor het oproepen van getuigen, nadat het Openbaar Ministerie getuigen had gehoord, heeft Sonai besloten om de verdediging de ruimte geboden andere getuigen te horen die noodzakelijk zijn. De raadslieden mogen nu een lijst met mogelijke getuigen indienen om te worden gehoord.

Lichaamstaal nieuwe rechter

Het Openbaar Ministerie blijft vertegenwoordigd door officier van justitie Roline Gravenbeek. Ze was als vervolgingsambtenaar al betrokken was bij het gerechtelijk vooronderzoek, dat bijkans twee jaar in beslag heeft genomen.

De verdediging van de verdachten was zichtbaar tevreden over het verloop vrijdag. Menig advocaat merkte op dat de lichaamstaal (body language) van rechter Sonai en zijn kalme opstelling “in elk geval tekenend kan zijn voor een onafhankelijk onderzoek ter rechtszitting in deze kwestie”.

Na de verdediging te hebben aangehoord, heeft de kantonrechter Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens meegedeeld dat zij nog twee weken, tot en met 27 oktober, moeten wachten om te horen als hun verzoek om hun voorlopige hechtenis op te heffen, wordt gehonoreerd. Op die dag zal Gravenbeek ingaan op het preliminaire verweer van Van Dijk en het betoog voor het opheffen van de voorlopige hechtenis van Lobo en Dubois.

Verstekzaak vs proces op tegenspraak

Sonai zal zich op die dag ook uitspreken over de positie van de verdachten die bij afwezigheid ofwel verstek terechtstaan. Het gaat om Ten Berge, Sardjo en Putter. Hun raadslieden hebben de rechter gevraagd in elk geval hun terechtstelling niet als een verstekzaak te behandelen, maar als een proces op tegenspraak.

Het verschil hierin is dat de Surinaamse wetgeving bij de term verstek ervanuit gaat dat de verdachte geen recht heeft op enkele rechten die het recht verdachten geeft, zoals bijvoorbeeld het wraken van een rechter en het recht op hoger beroep wanneer zij zich willen verzetten tegen een verstekvonnis.

Binnen de advocatuur wordt stelselmatig succes geboekt bij het HvJ en het Constitutioneel Hof, die de mening zijn toegedaan dat een verdachte in alle gevallen recht heeft op hoger beroep en zich bij verstek in alle gevallen kan laten vertegenwoordigen door een raadsman. De raadslieden zijn dan ook van mening dat de term proces op tegenspraak het best van toepassing is.