Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Rechtssysteem ruggengraat jonge kwetsbare democratie’

‘Rechtssysteem ruggengraat jonge kwetsbare democratie’

PARAMARIBO — “Ik ben ervan overtuigd dat wij als advocaten meer kunnen bereiken voor onze cliënten door, waar mogelijk, te schikken. Dit in plaats van geschillen direct te juridiseren en de vaak lange weg naar de groene tafel te bewandelen.” Dit zei Judith van der Gugten bij haar beëdiging tot advocaat bij het Hof van Justitie. Ook Rosanna Isselt-Agard, Fareisa Khelawan-Blokland en Natasha Marsio-Gangaram werden woensdag beëdigd.

Van der Gugten sprak de hoop uit dat in verband met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek advocaten zich zullen bij- en nascholen om de kwaliteit van de beroepsgroep te behouden. “Het rechtssysteem vormt de ruggengraat van onze jonge, kwetsbare democratie en het is de verantwoordelijkheid van onder meer advocaten om de rechten en belangen van burgers te beschermen, soms de stem te zijn voor diegenen die anders niet worden gehoord en op te komen voor rechtvaardigheid.”

“U wordt gemotiveerd en zelfs uitgedaagd uw eigen permanente educatie ter hand te nemen”

Sova-vertegenwoordiger Francyn Djajadi

De advocaat kijkt uit naar de modernisering en verzelfstandiging van de rechterlijke macht. Ze hoopt dat met de instelling van de strategische beleidscommissie een ‘Smart’-plan voorkomt. Van der Gugten: “Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor mij liggen en ik verzeker u dat ik mijn rol als advocaat en mediator met integriteit, passie en menselijkheid zal uitoefenen.”

Kwalitatieve juridische bijstand

Ook Khelawan-Blokland beloofde zich te zullen blijven inzetten voor rechtzoekenden en haar uiterste best te doen om hun belangen “behoorlijk en naar tevredenheid” te behartigen. “Ik zal mij daartoe laten leiden door de kernwaarden van de advocatuur, namelijk onafhankelijkheid, integriteit, onpartijdigheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid.”

Isselt-Agard koos voor de advocatuur vanwege wat ze noemt “de dringende behoefte naar kwalitatieve juridische bijstand”. “Vandaag committeer ik mezelf om de rol als partijdige belangenbehartiger alsook de rol van beschermer van de rechtstaat weloverwogen en ten volle te vervullen en zodoende bij te dragen aan het goed functioneren van het rechtsbestel”, aldus de advocaat tijdens haar speech.

Lifelong learning

Marsio-Gangaram gaf aan zichzelf te hebben voorgehouden om haar werk “vol passie, deskundig en integer” uit te voeren en de rechtzoekende met eer en respect te behandelen en te streven het beste uit zichzelf te halen. Iwan Rasoelbaks, president van het Hof van Justitie, hield haar en de drie collega’s voor dat zij een cruciale rol vervullen. “Informeer uw cliënt over elke stap die u in diens belang zal zetten en hoeveel die stap zal kosten, het liefst schriftelijk. Zo voorkomt u miscommunicatie en mogelijk een tuchtzaak.”

Francyn Djajadi, vertegenwoordiger van Elleson Nooitmeer-Fraenk, de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, drukte de vier nieuwe advocaten op het hart dat het adagium van “lifelong learning” zeker van toepassing is op het beroep van advocaat. “U wordt gemotiveerd en zelfs uitgedaagd uw eigen permanente educatie ter hand te nemen.” Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh hield het viertal voor zich te blijven ontwikkelen in hun beroepsgebied en het beroep naar eer en geweten uit te oefenen.

De pas beëdigde advocaten (voorgrond) met collega’s, familie en vrienden. [Foto: rechtspraak.sr]