Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Reactie op artikel over jaarrede

Reactie op artikel over jaarrede

Er is een artikel verschenen als reactie op de jaarrede van de president. Het deed pijn om al die negatieve  aantijgingen te lezen. Eerst wordt er beweerd dat er niet met enthousiasme door het volk is gereageerd op de jaarrede. Is dat getoetst, is er daar bewijs van of is het zomaar een subjectieve kreet van de schrijver?

Dat de stemming van het volk in de tweede regeerperiode is gedaald, klopt maar dat is logisch daar het volk te maken kreeg met keiharde bezuinigingsmaatregelen en daar werd tegen geprotesteerd. De schrijver wekte de indruk alsof het aan de president lag. Elke regering zou deze maatregelen moeten nemen. 

Ook wordt beweerd dat politici, coalitie afstand nemen van het beleid en dat adviseurs bedanken. Vanaf het begin was duidelijk dat de combinatie van de coalitie foute boel was. Er werd niet samengewerkt maar tegengewerkt  en dat maakt regeren onmogelijk. Jammer genoeg had de president geen keus. Ik heb er een diep respect voor dat hij tot nu toe stand heeft gehouden. 

Er is daadwerkelijk armoede, maar de wortel van dit kwaad ligt bij de vorige regering en daar heeft elke politieke partij continu voor gewaarschuwd  Er is letterlijk gezegd dat het volk 3 generaties lang zal moeten lijden om de schulden te kunnen terugbetalen. En nu doet men alsof de president heeft beloofd dat de armoede binnen een dag zou verdwijnen. 

Deze regering heeft er juist alles aan gedaan om verlichting te brengen. Kijk maar naar het sociale pakket. Dus de bewering dat er geen reddingsplan was, klopt niet. Het klopt dat vele projecten nog op stapel liggen. Maar, zoals het gros van de bevolking wil ook deze schrijver liever vandaag dan morgen resultaten zien. Het volk heeft geen geduld en vooral geen inzicht in de moeilijke toestand waarin het land verkeert en dat is begrijpelijk. Communicatie en educatie van het volk is een proces van jaren, het komt niet van de ene op de andere dag. 

De schrijver en het volk weigeren te accepteren dat dingen die jarenlang kapot zijn gemaakt niet in 2 jaar hersteld kunnen worden. Men kan onmogelijk bouwen op kapot geslagen instituten.  Er moet eerst rotzooi worden opgeruimd en dan pas kan de langzame opbouw beginnen.

Ook de bewering dat er geen gekwalificeerd kader in deze regering is klopt niet. Er zijn 4 politieke partijen en in deze combinatie zijn er werkelijk politieke partijen die slecht kader hebben geleverd, maar het moet ook gezegd worden dat enkelen wel goed kader hebben geleverd dus allemaal over een kam scheren is niet terecht. Het is wel waar dat Suriname moet stoppen met mensen die geen deskundigheid bezitten op posten  te plaatsen. Dat komt het land niet ten goede.  Bouterse is er mee begonnen om ondeskundige vrienden functies te geven zodat ze verzorgd zijn tot de dood. Vandaar de vele reshuffles.

De huidige coalitie heeft ook ondeskundige figuren op posten benoemd als vriendendienst.

Met ‘het ergste is al voorbij ,’bedoelde de president niet dat de armoede voorbij is. Er wordt nog steeds gewerkt aan de armoede en daar zal men nog jaren aan moeten werken. De president bedoelde met het ergste dat er zoveel is gecorrigeerd en hersteld , rommel en boobytraps zijn opgeruimd, schuldsaneringen zijn aangepakt, kortom er is schoon schip gemaakt. Dus nu kan men step by step beginnen met opbouwen.

Ik heb tijdens het lezen van dat artikel heel wat onwaarheden geconstateerd.  

Het artikel zou te lang worden om elk onderdeel afzonderlijk aan te kaarten. De conclusie die wel uit dat artikel kan worden getrokken, is dat het heel erg negatief is neergezet. Ik weet niet of dat opzet was van de schrijver maar het was zo triest om te constateren dat de schrijver geen enkele moeite heeft gedaan om opbouwende kritiek te geven of zelfs een positief ding te noemen. 

Tijdens het lezen proefde ik de drang om af te breken en negatief uit te halen. Dit is nu net waar ik altijd voor heb gewaarschuwd. We bereiken niets met de negatieve uitlatingen.  Opbouwende kritiek is altijd beter dan die krabben mentaliteit toepassen. 

Aan de zijlijn staan en verwijten en kritiek uitbraken, is altijd gemakkelijker. Er is een groot verschil tussen kritiek leveren om te helpen opbouwen en opzettelijk negativiteit neerpennen om een ander te breken.

Degene die dit artikel heeft geschreven had vanaf het begin van plek moeten wisselen met de president zodat hij aan den lijve zou ervaren wat de zwaarte is om de rotzooi van de vorige regering op te ruimen, tegenwerking en gepest het hoofd te moeten bieden en het volk de zekerheid en het veilige gevoel te geven dat er elke maand salarissen zullen  worden uitbetaald.

Hoe kan iemand nu zoveel negativiteit neerpennen en trots zijn op zichzelf?

Beste mensen laat die krabbenmentaliteit. achterwege, we zijn allemaal srananman en moeten samen bouwen i.p.v. elkaar steeds neer te halen. 

Let daarom op wat je zegt, wat je schrijft en welke richting je opgaat

“May the footsteps you take today be as beautiful as the ones you leave behind.”

Josta Vaseur