Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ramlall: ‘Samenwerken om beleid te ontwikkelen voor rampenbeheersing’

Ramlall: ‘Samenwerken om beleid te ontwikkelen voor rampenbeheersing’

PARAMARIBO — Het is van belang om samenwerkingsvormen te onderhouden om beleid te ontwikkelen voor rampenbeheersing. Althans dit stelt Shivanand Ramlall, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Suriname treedt vanaf 17 tot 21 april op als gastland voor de 14e vergadering van de Technische Adviescommissie (TAC) van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA).

“Wij zijn ons er terdege van bewust dat het belangrijk is om als regio samen te werken om het hoofd te kunnen bieden aan natuurrampen die een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid”, aldus de DNV-directeur. Het wordt de eerste fysieke TAC-bijeenkomst na de covidpandemie en er zullen 26 landen deelnemen. Zowel het DNV als het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zal hierbij betrokken zijn. Suriname is in 2022 voorzitter geweest van de TAC.

Veiligheid

Volgens Ramlall behelst veiligheid veel meer dan militaire verdediging van het eigen grondgebied en soevereiniteit tegen vijandelijke legers en het zorgdragen voor de openbare orde, rust en veiligheid door de politie en andere veiligheidsorganisaties. “Wij kunnen het ons niet langer veroorloven om op een klassieke wijze naar veiligheidsvraagstukken te kijken.”

Hij merkt verder op dat transnationale georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en de negatieve effecten van natuurrampen enkele van de nieuwe dreigingen zijn voor de nationale veiligheid. “In het kader van rampenbestrijding en -beheersing is gefragmenteerd beleid funest”, accentueert hij. Suriname heeft een goede én intensieve samenwerking met het CDEMA. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot het helpen van elkaar bij rampenbeheersing, maar er wordt ook kennis met elkaar gedeeld in de vorm van training.

Ramlall verwacht dat de beraadslagingen tijdens de TAC-meeting Suriname zullen moeten helpen om efficiënt en effectief beleid op het gebied van rampenbeheersing uit te stippelen. Verder moet er ook gewerkt worden aan een integrale risico- en situatieanalyse met betrekking tot rampenbeheersing. “Er moet ook een integraal kader voor informatie- en managementsystemen inzake rampen worden opgezet.”

Rol

De TAC heeft een adviserende rol, voor wat betreft zaken die verband houden met strategieën voor het mobiliseren van middelen, herziening van het werkprogramma en programma-ontwikkeling. CDEMA is een regionaal intergouvernementeel agentschap voor rampenbeheersing binnen de Caricom. De in 1991 opgerichte organisatie heeft als primaire verantwoordelijkheid het coördineren van noodhulp en hulpinspanningen aan deelnemende staten, die met rampen te maken krijgen. De vergadering van de TAC wordt één keer per jaar gehouden voor de start van het orkaanseizoen.