Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ramdien Sardjoe heeft 10 oktober zijn 88ste geboortedag gevierd

Ramdien Sardjoe heeft 10 oktober zijn 88ste geboortedag gevierd

In een informeel samenzijn bij hem  thuis, werd tezamen met de familie en partijprominenten van de VHP, zijn jaardag gevierd. In een korte toespraak gaf Sardjoe aan met voldoening terug te kijken op zijn maatschappelijke- en politieke inzet gedurende 5 decennia lang. 

Sardjoe is lid van het parlement geweest bij de algemene verkiezingen vanaf 1964 tot en met 2005 en heeft de hoge staatsfuncties functies bekleed van voorzitter van De Nationale Assemblee en vicepresident van de Republiek Suriname. 

Internationaal heeft Sardjoe gefungeerd als Co-President van de ACP/EU en hij heeft in 2010 de hoogste onderscheiding ontvangen als Drager van het Grootlint. 

De wens van Sardjoe is dat de eenheid en vredesgedachte, zijn shantifilosofie, zich altijd mag voltrekken binnen de partij, en ook binnen de totale Surinaamse samenleving met het doel tot welzijn van de totale natie. 

Onder de aanwezigen bevond zich ook president Chan Santokhi, die Sardjoe bedankte voor zijn maatschappelijke en politieke inzet welke hij altijd heeft vervuld in het belang van land en volk.