Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ramadhin ontkracht geruchten over sluiting Petronella Ziekenhuis Wageningen

Ramadhin ontkracht geruchten over sluiting Petronella Ziekenhuis Wageningen

PARAMARIBO — “Er is de afgelopen maanden veel gezegd over Wageningen en dat de regering van plan is om het ziekenhuis te sluiten. Wij hebben daarover nooit gesproken”, ontkracht minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid met klem de geruchten. Hij is recent op regulier werkbezoek geweest in het westen.

Volgens de bewindsman zijn er wel gesprekken gevoerd over hoe de zorg te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren. Ramadhin maakte duidelijk voorstander te zijn van praktische oplossingen binnen de huidige situatie. “Maar het Petronella Ziekenhuis Wageningen wordt niet opgedoekt.”

Hij geeft aan dat de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) samen met de apotheek voorziet in de eerstelijnszorg, terwijl het Mungra Medisch Centrum samen met de Spoedeisende Hulp (SEH) de tweedelijnszorg voor zijn rekening neemt. Ook is er volop transport beschikbaar vanuit Wageningen naar Nickerie en omgekeerd, terwijl transport naar Paramaribo mogelijk is.

(lees verder onder de foto)

VHP-parlementariër Harriët Ramdien voert het woord in aanwezigheid van minister Ramadhin en directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid.

Ruis en onzekerheid

Door de ruis over de status van het ziekenhuis leefde het personeel in onzekerheid. Ramadhin heeft hen, net als burgers die gebruik maken van de diensten van het ziekenhuis, de garantie gegeven dat Petronella niet zal worden opgedoekt. “Wij gaan verder met de optimalisering van de zorg, zodat ook dit woongebied toegang heeft tot kwalitatieve zorg”, aldus de minister.

Wageningen heeft drie artsen ter beschikking: twee werken op de RGD-poli, de derde bij de SEH. Eén van de tekortkomingen die de bewindsman heeft geconstateerd is de medicamentenvoorziening die niet optimaal is. “Ik heb hierover ook overleg gevoerd en vandaag nog zal deze voorziening beter worden gegarandeerd”, beloofde Ramadhin.

Wageningen vormt geen uitzondering op de rest van het land als het gaat om diabetes en hoge bloeddruk bij patiënten. Middels het Hearts-initiatief zal daarom ook aandacht worden besteed aan de preventieve zorg.