Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ramadhin houdt brainstormsessie met zorgvakbonden

Ramadhin houdt brainstormsessie met zorgvakbonden

PARAMARIBO — Tijdens een speciale brainstormsessie met alle vakbonden in de gezondheidszorg, is met name het traject om te komen tot een loonreeks voor de gehele gezondheidssector kritisch geanalyseerd. 

Tijdens deze speciale bijeenkomst die op 4 augustus gehouden werd in de zaal van ’s Lands Hospitaal, is ook de voortgang van het Herstelplan voor de Zorg gepresenteerd. Ook zijn de toekomstige beleidsvoorstellen gepresenteerd aan de aanwezigen met de focus op de evaluatie van de Basiszorgverzekering en de mogelijkheid voor het opzetten van een Zorgautoriteit.  

Het Herstelplan voor de Zorg heeft als doel om voor iedereen bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg aan te bieden. Maar ook om te zorgen dat er meer aandacht komt voor de preventie van aandoeningen waardoor de gezondheidssituatie van alle Surinamers zal verbeteren. Belangrijk is wel dat iedereen in Suriname hierbij een rol heeft en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt.

De minister van Volksgezondheid, , heeft tenslotte bilaterale overlegmomenten aangeboden aan de diverse bonden ter nadere bespreking van de problematiek in de gezondheidszorg.