Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » PTC zet transitieproces in naar volwaardige universiteit

PTC zet transitieproces in naar volwaardige universiteit

‘Uitdagingen omzetten naar ontwikkelingsmogelijkheden’

door Valerie Fris

PARAMARIBO — “Wij moeten meer dan alleen een hoger beroepsopleiding zijn. Daarom worden onze activiteiten zodanig uitgevoerd dat wij uitgroeien naar een universiteit van toegepaste wetenschap. Over vijf jaar willen we ook beschikken over onze eigen campus”, zegt directeur Robby Holband van het Poly Technic College (PTC), University of Applied Science, in gesprek met de Ware Tijd. Om die transitie goed te kunnen uitvoeren, worden lectoren voor het nagestreefde onderwijsniveau aangetrokken.

De eerste lector was Paul Linders. Hij is enkele weken geleden, op 23 juni, overleden, maar zijn collega’s Anvit Ramlakhan, René Westra en Gerard Bakker zijn vastbesloten door te gaan met het traject dat hij had ingezet.

“Laten we daarom niet in het probleem zitten maar in de oplossing”

Lector René Westra

Holband stelt dat met de komst van de lectoren voldoende onderzoek wordt gedaan. Zij focussen zich op veiligheid in brede zin, digitalisering, innovatie en ICT. De bedoeling is dat naast de masteropleidingen, binnenkort professionele promotie mogelijk moet zijn.

De twee Nederlandse lectoren verzorgen digitaal colleges, maar zijn ook enkele keren per jaar in Suriname. Ramlakhan is de voorzitter van de ICT Associatie Suriname en directeur van Datasur. Allen zijn academisch geschoold, maar hebben ook een praktijkgerichte benadering en zijn een goede aanvulling voor het PTC.

De twee Nederlanders geven tijdens hun verblijf in Suriname masterclasses over innovatie en toezicht, leiderschap en voedselveiligheid. Zij praten ook met belangenorganisaties, zoals de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Kamer van Koophandel en Fabrieken en met beleidsmakers, onder wie ministers.

Westra en Bakker hebben een vriendschap van 25 jaar en zijn behalve gewoon vrienden, ook academische vrienden zoals ze het zelf noemen. Ze hebben samen enkele wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.

Focus op Suriname

De lectoren stellen dat de drie O-combinatie – onderwijs, ondernemers en overheid – samen een belangrijke bijdrage kan leveren om vooral ook op lange termijn positieve resultaten voor Suriname te bereiken. Het PTC wil regionaal (Caribisch Gebied), een leidinggevende rol hebben binnen het onderwijs. Holband: “Er zijn studies die we verzorgen die niet in de regio te vinden, zijn zoals Agri Business Management, Animal production and Health en Food Technology. Onze curricula worden nu ook in het Engels geschreven en een deel van de colleges wordt in deze taal verzorgd.”

Bakker en Westra vinden het van belang dat jongeren die studeren aan het PTC na hun afstuderen in Suriname blijven “en hun schouders onder het werk zetten en het land helpen opbouwen”. Bakker: “Met voedselveiligheid willen wij bereiken dat er gezonde voeding is voor de burgers, maar ook voor export, want dat is de motor van de economie. De binnenlandse markt is net zo belangrijk als de buitenlandse.”

De burgers moeten de garantie hebben dat als ze vis eten, daar geen kwik in zit of bij ander vlees geen antibiotica, diclofenac of paracetamol. “Maar het start altijd met kennis en onderwijs.” Hij heeft gemerkt dat de studenten hun kennis willen vergroten en dat ze de ambitie hebben om hun dromen waar te maken.

Westra benadrukt dat de colleges worden verzorgd vanuit een Surinaams perspectief en dat daarom actuele thema’s worden behandeld. Om de kans op baangarantie te vergroten, werkt het PTC samen met het Surinaamse bedrijfsleven. “De focus moet blijven op wat dit voor Suriname zal betekenen. Laten we  daarom niet in het probleem zitten maar in de oplossing.”

Financiering

Vanwege vooral de economische crisis zijn de studies bij PTC niet voor eenieder betaalbaar. Maar daar heeft de instelling oplossingen voor bedacht. “Er zijn verschillende modellen die wij hebben ontwikkeld om onze studenten tegemoet te komen. Zo hanteren wij een lagere koers dan de officiële”, vertelt Holband.

Ook is een fonds opgericht waarop studenten een beroep mogen doen om eventueel in aanmerking te komen voor een beurs. Mensen met een beperking en studenten uit verre districten krijgen dan ook een kans. Enkele bedrijven hebben financiële steun toegezegd aan het fonds.

Ook de ‘normale’ financieringsmogelijkheden, zoals via de Nationale Ontwikkelingsbank en commerciële banken, zijn nog steeds van kracht. “De economische situatie is een uitdaging, maar maak de eerste stap, want als je kijkt naar de obstakels doe je het nooit. Zet de uitdaging om in ontwikkelingsmogelijkheden en focus niet op het bedrag”, adviseert Holband potentiële studenten.

Studenten op de stoep van het PTC-gebouw. De onderwijsinstelling treft voorzieningen, zodat studenten, ondanks de economisch uitdagende tijd, toch kunnen studeren aan het PTC. [Foto: Facebook PTC]