Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Project vergroot welvaart van vrouwen en jongeren in duurzame landbouwmarkten

Project vergroot welvaart van vrouwen en jongeren in duurzame landbouwmarkten

Donderdag vond de Farmer Field School training plaats bij coöperatie Kwatta. Tijdens deze training kregen landbouwers in groepsverband de benodigde praktische vaardigheden voor het veldwerk. Voor het Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) project ligt de nadruk op klimaatbestendige praktijken. De oproep was specifiek gericht op vrouwen en jongeren die deelnemen aan het SAC-project.

Het doel van dit project is het vergroten van de economische welvaart van vrouwen en jongeren in de duurzame landbouwmarkten in het Caribisch gebied. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen en jongeren vaak op de achtergrond blijven bij het betrekken van landbouwers. Dit project heeft tot doel vrouwen en jongeren te stimuleren en te motiveren om hun productie te verhogen. In dit project ligt de focus specifiek op het telen van peper, tomaat, broccoli, bloemkool en sla.

In totaal namen 65 deelnemers van coöperatie Kwatta deel aan de training. Over twee weken staat de start gepland van een nieuwe trainingsgroep met 10 landbouwers. Deelname aan de training is kosteloos. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij steunt de doelstellingen van dit project en vervult een faciliterende rol, onder andere door het verzorgen van trainingen.