Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Productie en saamhorigheid om Suriname te redden

Productie en saamhorigheid om Suriname te redden

INGEZONDEN

Suriname verkeert in een periode van economische malaise en morele crisis. Het volk is radeloos en ziet het nagenoeg niet meer zitten. Maar juist in deze tijd moeten we de eenheid en vrede koesteren onder de bevolking en tegelijkertijd werken aan de productie, want er zonder is de economie die is gebaseerd op handel en import gedoemd te mislukken. De manifestatie van eensgezindheid en saamhorigheid zal moeten beginnen bij de hoogste leiding van het land om vervolgens door te sijpelen naar alle geledingen daar onder.

Jongeren betrekken

Dit is een lang proces, maar we zullen ergens moeten beginnen. Een belangrijk instrument dat wij hiervoor kunnen inzetten is onderwijs. Al op de basisschool zal aan speciale programma’s moeten worden gewerkt om de jongeren bewust te maken van naastenliefde en om ook van hun land te houden. Als ze zich vanaf de jeugdjaren goed daar bewust van zijn zal dat ook tot uiting komen in hun (latere) denken en handelen.

Wanneer dat zal zijn bereikt, zullen we als bevolking alles moeten doen om allereerst de productie aan te pakken. Daarmee zal het in veel gevallen mogelijk zijn de theorie van importvervanging in praktijk te brengen en om deviezen te besparen. In een later stadium zullen door export meer deviezen worden verdiend.

Kredietfonds

Heel simpel is in mijn optiek nu alvast voorzieningen te treffen om op grote schaal te investeren in de agrarische sector in het binnenland. In dit licht juich ik het onlangs door de regering ingestelde bestuur van het Productie Krediet Fonds (PKF) toe. Er is SRD 100 miljoen vrijgemaakt voor 2023 voor het stimuleren van de productie van kleine en middelgrote ondernemingen.

Het PKF zal beleid moeten formuleren om boeren en andere ondernemers in onder meer het binnenland professioneel te begeleiden voor het opvoeren van de productie en productiviteit. Ondanks de gebrekkige infrastructuur in het achterland zijn er nu al voordelen die we kunnen meenemen om de kostprijs van de te produceren goederen heel laag te houden, wat bij export zal leiden tot een gunstige positie tegenover de landen in de regio.

Er is in ons binnenland vruchtbare grond, genoeg zoet (rivier)water voor de irrigatie en drainage en ook is er goedkope energie via de Afobaka-centrale. Heel belangrijk hierbij zijn de politieke volwassenheid en bereidwilligheid om ten behoeve van de agrarische ontwikkeling de genoemde aspecten daadwerkelijk in te zetten met een minimale investering.

Werkgelegenheid

De excessen van afgelopen 17 februari zouden geen zuurstof krijgen als in de afgelopen tien jaren vanuit het beleidscentrum acties waren ondernomen om de landbouwsector daadwerkelijk te ontwikkelen. Met verhoogde agrarische productie is er ruimte voor uitbreidingsinvesteringen, waarmee tevens werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Deze zijn allemaal macro-economische indicatoren die van eminent belang zijn voor de nationale economie.

Ettiré Patra

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.