Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Principeakkoord regering en veiligheidsbonden geformaliseerd

Principeakkoord regering en veiligheidsbonden geformaliseerd

PARAMARIBO — Vanaf 1 oktober wordt de nachttoelage van brandweerlieden, penitentiaire ambtenaren en personeel van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname verhoogd naar SRD 300. Ook wordt hen een overbruggingstoelage van SRD 2.500 toegekend. Echter, deze zal volgens het kabinet van de president vervallen zodra de herwaardering van de dienst wordt geëffectueerd.

In het persbericht wordt aangegeven dat minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning de principeovereenkomsten die op 15 september 2023 zijn gesloten tussen de clusterministers voor vakbondsaangelegenheden en de veiligheidsbonden aan president Chandrikapersad Santokhi aangeboden. De bonden van het Korps Brandweer Suriname, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname en het Korps Penitentiaire Ambtenaren onderhandelden met de cluster van ministers, bijgestaan door het onderhandelingsorgaan van de overheid, over de secondaire arbeidsvoorzieningen.

Het personeel belast met subjectbeveiliging van hoogwaardigheidsbekleders en de bijstandsdienst zal vanaf 1 oktober een toelage van 10 procent op de maandbezoldiging krijgen. Deze wordt toegekend in verband met de verhoogde risico’s bij de uitoefening van de werkzaamheden door deze speciale eenheden. Verder is overeengekomen dat de voedings- en hittetoelages worden verhoogd. In januari 2024 wordt er weer overleg gevoerd over eventuele aanpassingen van de hittetoelage.