Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President vraagt advies over uitzetting Asawini

President vraagt advies over uitzetting Asawini

President Chan Santokhi heeft aan de Agent van de Staat, Roy Baidjnath Panday, gevraagd om nader geadviseerd te worden omtrent de uitzetting van Regita Muriel Edenburg meer bekend als Asawini. In een schrijven gedateerd 12 juni 2023 geeft het staatshoofd aan dat Edenburg Nederlandse staatsburger is en aan haar bij beschikking van de minister van Justitie en Politie van 24 september 2012 een vergunning tot vestiging in Suriname is verleend.

Blijkens het dossier – dat het staatshoofd ook aan Baidjnath Panday heeft doen toekomen – is bij beschikking van de minister van Justitie en Politie op 16 maart 2023 het recht tot vestiging van betrokkene ingetrokken. Eveneens is bij beschikking van de bewindsman gedateerd 30 mei 2023 het besluit vastgelegd om mevrouw Edenburg met toepassing van artikel 24 van de Vreemdelingenwet 1991 Suriname naar Frans-Guyana uit te zetten.

Het voorgaande is op 30 mei 2023 geschied middels een noodpaspoort van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het staatshoofd geeft aan dat de uitzetting stuitte op formaliteiten vanuit de Franse zijde en is Edenburg op 3 juni teruggestuurd naar Suriname, waarna zij door tussenkomst van de Nederlandse ambassade het land op zondag 4 juni 2023 vrijwillig heeft verlaten. Volgens president Santokhi wordt de staat Suriname als gevolg van de aanpak en verdere afloop van deze kwestie onder andere ervan verweten, dat zij zowel haar nationale wetgeving alsook het verdragenrecht, heeft geschonden.

Gelet op de ernst van deze situatie, waarbij de staat Suriname onrechtmatig handelen jegens een vreemdeling wordt toegerekend, wordt de Agent van de Staat gevraagd dat staat in deze kwestie te adviseren of het handelen van de staat Suriname in deze kwestie in strijd is met de nationale wetgeving ter zake het vreemdelingenbeleid en of het handelen van de staat Suriname in strijd is met de regels van het internationaal publiekrecht c.q. het verdragenrecht.