Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi zegt Surinaamse studenten in Cuba toe problemen op te pakken

President Santokhi zegt Surinaamse studenten in Cuba toe problemen op te pakken

President Chan Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan Cuba een grote groep Surinaamse studenten die vertoeven op het eiland aangemoedigd om te blijven streven naar het beste en steeds door te zetten ondanks uitdagingen. Het staatshoofd informeerde de studenten ook over de meest recente ontwikkelingen in eigen land en presenteerde een overzicht van het gevoerde beleid en de voornemens van de komende tijd.

Voorts had de president oor voor de aandachtspunten en voorstellen van de Surinaamse studentengemeenschap. Hij bemoedigde de studenten om niet op te geven en naast inzet ook de kracht van de Almachtige in te roepen. Uitdagingen maken de mens alleen maar sterker en weerbaar.

Het luchtig en openhartig gesprek vond plaats op de Surinaamse ambassade in Havana. Het staatshoofd is samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op werkbezoek in het kader van het G77+China summit dat wordt gehouden in Cuba.

President Santokhi bezoekt Surinaamse studenten op Cuba. Foto: Kabinet van de President

In zijn inleiding gaf de president aan zelf ook ver van huis te zijn geweest voor het volgen van een opleiding tot politieofficier. Hij gaf aan bekend te zijn met de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Tegelijkertijd stelde het staatshoofd ook dat de uitdagingen en probleempunten van de huidige tijd volledig anders zijn.

Op Cuba vertoeven momenteel enkele tientallen studenten die vooral medicijnen studeren. Na de toespraak van de president brachten de studenten enkele dringende aandachtspunten naar voren. Gebrek aan nutriëntrijke voedingsmiddelen en medicamenten zijn de voornaamste problemen. Voorts werd bezorgdheid geuit over de financiële voorzieningen via, onder andere, de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). De studenten gaven verder aan dat de situatie in Cuba hen een bron van karaktersterkte verschaft. Zij zullen vooral positief blijven en hebben meer waardering voor het eigen in Suriname.

President Santokhi heeft de studenten toegezegd de aangekaarte problemen op het hoogste niveau op te zullen pakken. Voor de materiële problemen zullen gepaste oplossingen worden bewerkstelligd. De overheid zal inkomen met medicamenten. Bij deze gelegenheid werd symbolisch een deel daarvan aan hen overhandigd.

Voorts worden andere oplossingen op korte termijn bekeken. De Surinaamse studenten op Cuba zijn zeer ingenomen met het bezoek van de president en spraken hun dank en appreciatie hiervoor uit.