Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi: “We gaan verder moeten bezuinigen”

President Santokhi: “We gaan verder moeten bezuinigen”

President Chan Santokhi kondigt aan dat de regering verder zal moeten bezuinigen. Volgens hem zal vooral het sociaal programma prioriteit blijven krijgen. “Voor de zware offers die het volk gebracht heeft, zal de regering het volk terug moeten geven. Dat zal prioriteit hebben. Dus wij gaan niet bezuinigen op het sociaal programma. Integendeel zal dit verruimd worden.” Zo sprak het staatshoofd dinsdag tijdens een regeringspersconferentie.

Hij zegt dat met de recentelijk uitgesproken jaarrede de regering heeft willen aantonen dat de herstelfase in feite is afgerond en dat nu de stabilisatiefase is ingegaan. “Daarvoor zijn er voldoende beleidsmaatregelen en voldoende indicatoren en om finally te gaan naar de groeifase.” De president erkent dat de samenleving een zware sociale prijs heeft betaald om het herstelprogramma uit te voeren. Hij noemde maatregelen op monetair, financieel en fiscaal niveau, bezuinigingen, het afbouwen van subsidies en aanpassing van de koers.

Deze maatregelen zijn volgens Santokhi gekoppeld aan het programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met zware richtlijnen hoe de economie conform internationale standaarden te herstellen. Hij zegt dat de regering tot taak heeft die internationale standaarden te brengen naar de Surinaamse realiteit.

“Het is niet zo makkelijk. Het is een spanningsveld van overleg, dialoog en onderhandeling en we komen er steeds uit. Belangrijk is dat we op basis van onze huidige realiteit en nationaal belang de problemen oplossen.”

Hoewel het voor de stabilisatiefase van belang is projecten uit te voeren, benadrukt president Santokhi dat het nu al duidelijk is dat de begroting een vrij beperkte ruimte heeft om veel beleidsmaatregelen uit te voeren. Voornamelijk geplande projecten met beschikbare budgetten zullen worden uitgevoerd.

Hij wijst erop dat een derde van de begroting bestemd is voor schuldaflossing. Een ander derde deel alleen voor sociale programma’s. “Dus zal beleid moeten worden uitgevoerd met het ander een derde deel. Daarbij zal zuinig moeten worden omgegaan met de middelen,” zegt Santokhi.