Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi: “We gaan niet bezuinigen op sociale programma’s” 

President Santokhi: “We gaan niet bezuinigen op sociale programma’s” 

Tijdens de recente regering persconferentie heeft president Chandrikapersad Santokhi verzekerd dat er geen bezuinigingen zullen plaatsvinden op sociale uitkeringen. Dit is goed nieuws voor degenen die afhankelijk zijn van het sociale vangnet, dat jaarlijks 16 miljard bedraagt.

Een van de belangrijke punten die de president benadrukte, is de bescherming van de koopkracht van de burgers. Hij erkent de financiële uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd en benadrukte het belang van het behoud van koopkracht, met specifieke aandacht voor zaken als de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), financiële injecties aan zwakke huishoudens, koopkrachtversterking aan de ambtenaren en gepensioneerden en de de belastingvrije grens van SRD 7.500. 

Desondanks roept de aankondiging vragen op over de financiering van deze maatregelen. 

De regering staat voor de uitdaging om toekomstige plannen concreet te maken. In plaats van vage toekomstperspectieven heeft het publiek behoefte aan duidelijke actieplannen en tijdlijnen. Veel mensen vragen zich af hoe de beloften van de president zullen worden omgezet in tastbare voordelen voor de samenleving.

De president benadrukte, dat het land macro-economisch in goede staat verkeert, maar erkent dat er nog een vertaalslag moet worden gemaakt naar de micro-economie, die het dagelijks leven van de burgers beïnvloedt.

“We willen als regering inkomen genereren om de samenleving te ondersteunen en de werkende klasse tegemoet te komen”. zei de president. Het doel is om de koopkracht te versterken, maar opmerkelijk genoeg is er op dit moment geen ruimte voor salarisverhogingen binnen de begroting.

Er wordt gekeken naar alternatieven, zoals het optimaliseren van koopkracht en het herzien van de armoedegrens. De president stelt dat de huidige armoedegrens achterhaald is en pleit voor het vaststellen van een nieuwe, meer realistische grens.

SD