Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi tijdens jaarrede: Koopkracht uit goede tijden niet op korte termijn terug

President Santokhi tijdens jaarrede: Koopkracht uit goede tijden niet op korte termijn terug

President Santokhi heeft vandaag, vrijdag, tijdens zijn jaarrede in het parlement in verband met de opening van het nieuwe begrotingsjaar 2024 gezegd dat het niet verwachtbaar is dat de koopkracht uit de goede oude tijden op korte termijn terug zal zijn. Hij vindt dat op dit stuk men met beide benen op de grond moet blijven. Hoewel het land als resultaat van de hervormingsmaatregelen er macro-economisch nu goed voor staat, is deze ontwikkeling op micro-niveau nog niet goed tot zijn recht gekomen. 

De regering zal echter er alles aan doen om naarmate de economie verbetert, meer ademruimte voor de bevolking te creëren. De president zegt zich volledig  bewust te zijn van de pijn en frustraties bij de bevolking, en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Evenwel zegt hij ervan overtuigd te zijn dat “we op weg zijn naar een betere toekomst”.

Was te optimistisch

De president geeft toe dat hij te optimistisch is geweest over het tempo waarin de regering fundamenteel ontspoorde zaken weer op spoor kon zetten. Ook zegt hij te optimistisch te zijn geweest over de slagkracht van de huidige regeercoalitie. Volgens hem “hebben we ons onvoldoende gerealiseerd dat agenda’s in werkelijkheid niet synchroon liepen”. Hij dacht dat er goede afspraken waren gemaakt middels het regeerakkoord. Dit is geen excuus, maar de president zegt hiermee de context te willen schetsen van waar de regering er thans voor staat, en waar er naartoe wordt gegaan.

Met betrekking tot de regeercoalitie wijst Santokhi met opvallende nadruk erop dat het Surinaamse volk verwacht, en eist van een ieder in de coalitie dat het algemeen en nationaal belang voorop worden gesteld. Als leider van de regering zegt hij niet zullen aarzelen, om daar waar nodig, in het belang van een effectieve uitvoering van het beleid ten behoeve van de Surinaamse bevolking, de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het is van belang voor de regering om daadkrachtig verder te gaan met de ontwikkeling van het land, waartoe volgens hem de ondernomen economische hervormingen, nu ruimte bieden.

Prijzen

In het dienstjaar 2023 was de hoogte van de prijzen van basisgoederen een van de grote zorgpunten voor de regering. In een situatie van relatieve koerstabiliteit, zijn de prijsverhogingen voornamelijk als gevolg van import-inflatie mede vanwege de internationale ontwikkelingen. De regering zou doende zijn om zeer binnenkort voldoende basisgoederen te laten importeren. Om de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden zijn 23  basis- en strategische goederen vrijgesteld van invoerrechten, consentrecht en statistiekrecht. Verder zijn 35 goederen vrijgesteld van BTW, waaronder deze basisgoederen. Hiermee wordt de beschikbaarheid van betaalbare basisgoederen gegarandeerd.

In het komend jaar zegt de president dat de efficiëntie van de nationale registratie en tijdige uitbetaling van financiële ondersteuning  opgevoerd zal worden.

SS