Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi pleit voor concrete acties inzake klimaatfinanciering

President Santokhi pleit voor concrete acties inzake klimaatfinanciering

Er is volgens president Chan Santokhi concrete actie nodig van de internationale gemeenschap om subsidies voor klimaatfinanciering rechtstreeks aan de meest kwetsbare landen te verstrekken. Het staatshoofd sprak vandaag tijdens de eerste Canada-Caricom Summit in Ottawa, waar staatshoofden en regeringsleiders van de Caribische regio zich samen met premier Justin Trudeau bogen over een strategisch partnerschap voor een veerkrachtige toekomst.

President Santokhi noemt klimaatverandering een actuele realiteit die elk deel van de planeet treft, vooral het Caribisch gebied, en een reële bedreiging vormt. Hij merkt op dat er diverse bijeenkomsten zijn geweest en documenten zijn aangenomen over de impact van klimaatverandering en -financiering.

“Het verkrijgen van voldoende klimaatfinanciering die tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van onze mensen, is echter een reëel probleem geweest. Het merendeel van deze groep landen is tot nu toe niet succesvol geweest”, zei het staatshoofd.

Hij zegt dat ook Suriname geconfronteerd wordt met de gevolgen van de klimaatcrisis veroorzaakt door ontwikkelde landen. President Santokhi noemt onder andere wateroverlast, kusterosie en droogte. De financiële middelen die hiertegen worden ingezet, komen uit de reguliere begrotingen die feitelijk bestemd zijn voor sectoren ter ontwikkeling van het land. Hij pleit daarom voor het nakomen van de beloften op het gebied van klimaatfinanciering. “We hebben concrete actie nodig van de internationale gemeenschap om subsidies rechtstreeks aan de meest kwetsbare landen te verstrekken.”

Het staatshoofd zegt ook dat alle inspanningen gebundeld moeten worden voor het compenseren van landen met veel bebossing – zoals Suriname, Guyana en Belize – aangezien deze landen voor de hele wereld als koolstofputten hebben gefunctioneerd, zonder enige compensatie. President Santokhi herinnerde aan de toegezegde financiële steun van Canada om klimaatverandering aan te pakken. “Wij kijken uit naar de implementatie”, voegde hij eraan toe.

Tegelijkertijd pleit de president voor gelijke kansen voor nieuwe energieproducenten in de regio om hulpbronnen te genereren en lokale en regionale duurzame economische groei te ondersteunen. “Goedkope en veilige energievoorziening vergroot het verdienvermogen van de Caribische regio.” President Santokhi zegt verder dat schuldverlichting, schuldsanering en financiële inclusie van cruciaal belang zijn om de landen in staat te stellen te werken aan duurzame ontwikkeling.