Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi naar Caricom-staatshoofdenvergadering

President Santokhi naar Caricom-staatshoofdenvergadering

PARAMARIBO — President Chandrikapersad Santokhi gaat naar de Bahama’s voor het bijwonen van een Caricom-staatshoofdenvergadering, welke vandaag wordt gehouden en voorgezeten door de Bahama’s als huidig Caricom-voorzitter. Het doel van de bijeenkomst is het lanceren van een Caribisch-Amerikaans partnerschap met betrekking tot klimaatverandering en het aanpakken van de klimaateffecten. Er zal dan ook een ontmoeting plaatsvinden met de vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika, Kamala Harris.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, benadrukte dat dit initiatief voortkomt uit eerdere discussies tijdens de vorige bijeenkomst van staatshoofden in Los Angeles en zal zich richten op vraagstukken zoals energieveiligheid, voedselveiligheid en economische samenwerking. “Het gaat om het lanceren van een Caribisch-Amerikaans partnerschap met betrekking tot klimaat en de klimaateffecten en hoe die samenwerking tot stand kan komen”, licht de minister toe.

“We willen carbon negatief blijven in Suriname maar we moeten op de een of andere manier gecompenseerd worden om deze doelstelling te blijven halen”

president Chan Santokhi

President Santokhi zal tijdens de bijeenkomst twee belangrijke kwesties bespreken namens Suriname. Ten eerste zal hij ingaan op het beleid met betrekking tot voedselveiligheid en de ontwikkeling van de agrarische sector. Suriname heeft zich gecommitteerd om tegen 2025 de import van goederen in de regio met 25 procent te verminderen, wat betekent dat de regionale productie moet worden verhoogd.

Santokhi zal pleiten voor de rol van Suriname als belangrijke leverancier om deze doelstelling te bereiken. “Suriname kan worden gezien als de belangrijkste leverancier van producten om de 25 procent reductie te realiseren”, merkte Ramdin op. “Daarom is het belangrijk dat wij een visie hebben en onze plannen uitvoeren op het gebied van voedselveiligheid en agrarische ontwikkeling.”

Economische samenwerking

Daarnaast zal de president de kwestie van economische samenwerking en financiering voor de ontwikkeling van het Caribisch gebied bespreken. Met name zal hij zich richten op het stimuleren van de economie na de Covid-19-pandemie en het aanpakken van vraagstukken met betrekking tot de bancaire sector en correspondentbanken, die het Surinaams bedrijfsleven bemoeilijken bij internationale handel.

Santokhi benadrukte tijdens een persmoment het belang van deze besprekingen en de urgentie van samenwerking op het gebied van klimaatverandering. “We willen carbon negatief blijven in Suriname, maar we moeten op de een of andere manier gecompenseerd worden om deze doelstelling te blijven halen”, gaf hij aan.

Hoewel de specifieke discussie over dit onderwerp waarschijnlijk later zal plaatsvinden, zal de bijeenkomst op de Bahama’s de basis leggen voor verdere gesprekken tijdens de komende bijeenkomst in Dubai. Ramdin benadrukte ook het belang van het begrijpen van internationale instrumenten zoals carbon trading en carbon credits financing, waar Suriname nog expertise voor moet opbouwen.

Hij gaf aan dat de komende weken een evaluatie zal worden gemaakt van verschillende voorstellen met betrekking tot klimaatverandering en financiering, en dat Suriname en de Verenigde Staten beiden expertise zullen inroepen om deze kwesties grondig te bespreken.

Met deze bijeenkomst hopen de Caricom-leiders de basis te leggen voor effectieve samenwerking en concrete maatregelen die de regio kunnen helpen zich aan te passen aan de uitdagingen van een veranderend klimaat en economisch herstel na de pandemie. President Santokhi is 10 juni terug in Suriname.