Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi: “Misschien ben ik te optimistisch geweest”

President Santokhi: “Misschien ben ik te optimistisch geweest”

“Met z’n allen zijn we drie jaar ouder en ik hoop met z’n allen ook drie jaar wijzer geworden. Drie jaren van ‘ups-and-downs’, voor sommigen meer ‘downs’ dan ‘ups’. Drie jaren, die ons ook belangrijke lessen hebben geleerd. De belangrijkste les, meneer de voorzitter, is dat we te optimistisch zijn geweest, over het tempo, waarin we zaken konden rechtzetten”. Zo begon president Chan Santokhi zojuist zijn vierde jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA).

De president zegt dat hij misschien te optimistisch is geweest over het tempo waarin we fundamenteel ontspoorde zaken weer op spoor konden zetten. “Misschien ben ik ook te optimistisch geweest over de slagkracht van onze coalitie. En hebben we ons misschien ook onvoldoende gerealiseerd, dat agenda’s in werkelijkheid niet synchroon liepen”, zegt hij over 3 jaar regering-Santokhi.

Santokhi dacht dat er goede afspraken waren vastgelegd in het regeerakkoord. Hij zegt dat hij dit niet als excuus gebruikt, maar om de context te schetsen waar we vandaag staan en waar we naartoe gaan.

“En waar staan we? En waar gaan we naartoe? Waar we staan, is betrekkelijk eenvoudig:
macro-economisch staan we er goed voor, héél goed zelfs. Maar op micro-economisch gebied moet die goede ontwikkeling nog goed tot haar recht komen. De samenleving heeft een hoge prijs betaald voor crisisbeheersing. Bepaalde groepen zijn onder de armoedegrens gekomen. Velen plukken nog steeds niet de vruchten van ons toekomstgericht beleid om de economie fundamenteel recht te trekken”, zegt Santokhi.

Hij zegt bewust te van de pijn die de hervormingsmaatregelen hebben gebracht en nog even zal brengen. “Ik sluit mijn ogen daar niet voor. Anders dan tegenstanders op social media beweren, is deze president nog steeds die gewone jonge man van Lelydorp,
een gewone jonge man, die weet waar hij vandaan is gekomen,” benadrukt de president.

“Ik zie, hoor en voel wat mensen meemaken. En ik loop ook niet weg voor die pijn, klachten en frustraties. Ik neem die verantwoordelijkheid en ik heb respect voor de offers die het volk heeft gebracht. Maar ik heb ook respect voor degenen die bijdragen aan een gezond Suriname. Een diepe buiging daarvoor”, zegt president Santokhi.