Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi luistert naar ressortraadsleden en bewoners van Lelydorp tijdens buurtbijeenkomst

President Santokhi luistert naar ressortraadsleden en bewoners van Lelydorp tijdens buurtbijeenkomst

President Chan Santokhi heeft tijdens een buurtbijeenkomst in het Informatie- en Studiecentrum van Lelydorp geluisterd naar de zorgen en behoeften van bewoners en ressortraadsleden. Het staatshoofd was samen met de ministers Parmanand Sewdien (LVV) en Riad Nurmohamed (OW) aanwezig om de noden van het volk aan te horen. Tijdens de bijeenkomst werden diverse kwesties aangekaart, waaronder de hoge prijzen van meststoffen die de landbouwsector in Lelydorp treffen en de infrastructuurproblemen in verschillende wijken van het district Wanica.

Ressortraadslid Winston Stolk benadrukte de dringende behoefte aan betaalbare meststoffen voor landbouwers, terwijl zijn collega Kaarsbaan aandacht vroeg voor de problemen in de Krishnasingproject, Vredenburgweg Serie B, waaronder drainagekwesties, slechte wegen en een gebrek aan straatverlichting. Verder pleitte Radjin Rathipal, ressortsraadsvoorzitter van Lelydorp, voor een grootschalige infrastructuurverbetering, waaronder de verharding van wegen, betere waterdruk, en sportfaciliteiten voor de gemeenschap.

Daarnaast werden voorstellen besproken om de melkveesector nieuw leven in te blazen en initiatieven te nemen om de droge en natte infrastructuur te verbeteren, de verkeersproblematiek aan te pakken en de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen in het district Wanica. President Santokhi benadrukte de lopende investeringen in verschillende sectoren en de inspanningen van de regering om de productie en verdiencapaciteit van het land te vergroten.

Hij beloofde ook maatregelen om de koopkracht te versterken, de veiligheid van burgers te waarborgen en de prijzen in de winkels te stabiliseren, met de intentie om de angst en onzekerheid in de samenleving aan te pakken en de negatieve percepties te corrigeren door middel van goede communicatie.