Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi kondigt vlotte oversteek Albina-Saint-Laurent Du Maroni in 2024 aan

President Santokhi kondigt vlotte oversteek Albina-Saint-Laurent Du Maroni in 2024 aan

Tijdens de presentatie van zijn jaarrede in De Nationale Assemblee zei president Chan Santokhi dat de relatie tussen Suriname en Frankrijk is versterkt. Het voornaamste doel hiervan is het voortzetten en verdiepen van het reeds ingezette buitenlandse beleid.

Voor zowel Suriname als Frankrijk geldt het grensgebied als een cruciale sociaaleconomische en veiligheidszone, waar momenteel intensieve besprekingen plaatsvinden. “Met geduld zien we uit naar de ratificatie van de overeenkomst tussen ons land en Frankrijk, waarin de grenzen van de Marowijnerivier vanaf de monding tot aan de Lawarivier zijn vastgelegd,” benadrukte het staatshoofd.

De oversteek tussen Albina en Saint-Laurent Du Maroni zal in het kwartaal van 2024 verder vereenvoudigd worden, zodra de aanlegsteiger aan onze zijde gerealiseerd is, zei de president. Uiteindelijk streeft de regering er ook naar om een vaste oeververbinding tussen beide landen tot stand te brengen. Hierover zullen in 2024 gesprekken worden gevoerd met de Franse autoriteiten, en mogelijk zal dit tijdens het bezoek van de Franse president aan Suriname worden bekrachtigd, zei Santokhi.

Volgens het staatshoofd is ook de samenwerking met Brazilië geïntensiveerd. Op het gebied van landbouw, volksgezondheid, wetenschap en onderwijs is de functionele samenwerking enorm gegroeid in het afgelopen jaar. Op politiek en diplomatiek vlak neemt Suriname actief deel aan de nieuwe inspanningen van de Braziliaanse president om de integratie op het Zuid-Amerikaanse continent te bevorderen.

Het staatshoofd deelde verder mee dat ook de relatie met de Caribische landen intensief is, met speciale aandacht voor de economische ontwikkelingen.