Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi houdt toespraak in parlement Dominicaanse Republiek

President Santokhi houdt toespraak in parlement Dominicaanse Republiek

De samenwerking met de Dominicaanse Republiek biedt grote mogelijkheden voor de welvaart van Suriname. Dat zei president Chan Santokhi donderdag in het Nationaal Congres van de Dominicaanse Republiek.

Suriname heeft zich gecommitteerd aan het verder uitwerken van de vele mogelijkheden uit de relatie met de Dominicaanse Republiek. Om die reden is in de marge van dit bezoek een document ondertekend voor samenwerking op het gebied van luchtdiensten. “Het is voor ons tijd om het grote potentieel van Suriname om te zetten in het creëren van welvaart, en we gaan ook door met het versnellen van de ontwikkeling van het toerisme en de dienstensector”, aldus het staatshoofd.

Foto: CDS

President Santokhi ziet de Dominicaanse Republiek als een belangrijke partner met betrekking tot de nodige technologie hiervoor.

Suriname en de Dominicaanse Republiek zullen elkaar vooral versterken, in hun eigen en gezamenlijke bijdrage aan de totstandkoming van de internationale rechtsorde en aan de vreedzame beslechting van internationale geschillen.

Foto: CDS

Daarnaast is de wederzijdse samenwerking van belang gezien beide landen kwetsbaar zijn voor de effecten van klimaatverandering. “Wij dragen het minst bij, maar worden onevenredig het meest getroffen. Het is daarom nodig gezamenlijk zowel regionaal als internationaal acties te ondernemen en de gedeelde standpunten te bespreken.

Suriname bevestigt zijn betrokkenheid bij deze duurzame partnerschap met de Dominicaanse Republiek en haar bevolking. Het land zal zijn buitenlands beleid en zijn doelstelling voortzetten in het kader van de Zuid-Zuid- en Noord-Zuid-samenwerking.

Foto: CDS