Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi doet actief mee aan Olympic Day

President Santokhi doet actief mee aan Olympic Day

“De nek omhoog, schouders naar achteren en naar voren, de neus brengen naar je knie en cirkels met het lichaam”. Allemaal instructies van de trainers van ‘Train with us’ tijdens de warming-up van de Olympic Day vandaag op het terrein van het Surinaams Olympisch Comité (SOC), de organisator van deze 5 km wandel- en trimloop.

President Chan Santokhi heeft als speciale genodigde actief meegedaan aan deze activiteit. Enkele minuten daarvoor had hij de aanwezigen toegesproken. Het staatshoofd zag dat alle Surinamers bij het evenement vertegenwoordigd waren en sprak van “de kracht van de Olympic Day Run”.

Volgens de president heeft de regering de verantwoordelijkheid om gezond beleid te voeren en aan de hand van een gezonde samenleving ook een gezonde economie tot stand te brengen. Hij legde er wel de nadruk op dat ieder mens de eigen verantwoordelijkheid heeft om gezond te leven. Om daarin te ondersteunen heeft de regering ook het voornemens overtollige ambtenaren te laten opleiden tot healthy lifestyle coaches voor gezinnen en ingezet te worden in woonwijken.

“Wij doen allemaal ons deel en gezamenlijk bewegen we om het land te ontwikkelen”, zei het staatshoofd, dat met de woorden “Let’s Move!” als thema van de Olympic Day, de warming-up inzette en daarna het startsein gaf voor de loop door straten in de omgeving; een route die hij ook meeliep.

SOC-secretaris-generaal Dennis Mac Donald sprak van een bijzondere dag met een loop langs een unieke route. Hij riep de deelnemers op om bewegen tot een gewoonte te maken. Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) werd bij deze activiteit vertegenwoordigd door Ramon Apoetitie, onderdirecteur Recreatie en Sport. Hij bleef stilstaan bij de drie pijlers van ‘The Olympic Movement’, te weten: bewegen, educatie en ontdekken.

De ROS-functionaris zegt dat het onderdirectoraat deze drie aspecten ook in zijn takenpakket heeft. “We proberen de gemeenschap te laten bewegen, talenten te ontdekken en de bevolking bewust te maken van een gezonde leefstijl.” Samenwerking met niet-gouvernementele organisaties is volgens hem belangrijk.

De Olympic Day wordt jaarlijks in de maand juni gehouden met als doel het wereldwijd vieren van “The Olympic Movement” en het promoten van een gezonde en actieve levensstijl gebaseerd op bewegen, educatie en ontdekken.