Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Santokhi benadrukt stabilisatie van de wisselkoers

President Santokhi benadrukt stabilisatie van de wisselkoers

“Het stabiliseren van de wisselkoers heeft ruime aandacht gekregen in het afgelopen jaar,” verklaarde president Chan Santokhi tijdens de jaarrede. “Ik kan concluderen dat thans een redelijke mate van stabilisatie is gerealiseerd.” Hij benadrukte het belang van voortdurend overleg tussen monetaire autoriteiten en andere belanghebbenden, dat in het komende jaar versterkt zal worden voortgezet.

Een belangrijk initiatief, is de installatie van de Retentie Unit bij het ministerie van Financiën en Planning, die de allocatie van beschikbare valuta zal blijven begeleiden, vooral voor de import van essentiële en basisgoederen.

President Santokhi benadrukte ook het belang van samenwerking om de lokale productie van goederen en diensten te stimuleren en zo economische groei te bewerkstelligen. In lijn hiermee zijn verschillende fondsen opgericht, waaronder het Agrarisch Kredietfonds, NOVA, het Fonds voor Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, en het nieuwe Productie Krediet Fonds in 2023.

Het Garantiefonds, dat in 2023 is geëffectueerd, zal kredietverstrekking stimuleren voor het midden- en kleinbedrijf en financieringsvoorwaarden versoepelen. President Santokhi benadrukte dat het realiseren van gezonde overheidsfinanciën een voortdurende uitdaging is, en het herstructureringsproces moet ervoor zorgen dat rentelasten en aflossingsverplichtingen beheersbaar blijven.

Daarnaast zal de regering aandacht schenken aan uitgavevermindering als onderdeel van het “public sector reform” programma. De herziene Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde (btw), die 40 procent van de basisgoederen vrijstelt van btw en het vrijstellingenbeleid aanscherpt door andere goederen in de categorie van 0% te plaatsen, is goedgekeurd door het parlement.

President Santokhi verklaart dat de regering de Btw-wet wil blijven monitoren en evalueren. Wat betreft belastinginning, zal de regering de efficiëntie verhogen en stappen zal ondernemen om dit structureel te verbeteren, met inachtneming van het principe dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen.