Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President: “Olie- en gassector belangrijke katalysator voor duurzame ontwikkeling”

President: “Olie- en gassector belangrijke katalysator voor duurzame ontwikkeling”

De regering is vastbesloten om Suriname te leiden op de weg naar een gerespecteerd en ontwikkeld land. Zo heeft president Chan Santokhi maandag benadrukt bij de opening van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS 2023) in de Royal Ballroom van Hotel Torarica.

“God heeft ons gezegend met onder andere een prachtige natuur, een divers, mooi en vriendelijk volk en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Deze regering heeft zich onwrikbaar ten doel gesteld om het institutionele kader te ontwikkelen en deze sterke punten te gebruiken om op duurzame basis de gewenste ontwikkelde status te bereiken”, aldus president Santokhi.

Santokhi is van mening dat de olie- en gassector de katalysator is voor duurzame ontwikkeling. Deze industrie en haar spin-off sectoren krijgen de volledige ondersteuning van de overheid, binnen het bestaande wettelijke en institutionele kader. “Waar nodig ontwikkelen we aanvullende wet- en regelgeving om de ontwikkelingen rechtvaardig en met respect voor investeerders te ondersteunen.”

Foto: Kabinet van de President

President Santokhi accentueert dat duurzaamheid een cruciale pijler is voor de Surinaamse economie. Inkomsten zullen volgens hem worden omgeleid naar kernsectoren zoals landbouw, toerisme en dienstverlening, terwijl toekomstige generaties een rechtmatige plaats zullen krijgen wanneer de niet-hernieuwbare hulpbronnen ontwikkeld worden.

Derhalve is er ter versterking van het nationaal beleid een aanzet gegeven tot olie- en gaseducatie op scholen. “Onze jongeren moeten een leidende rol spelen in deze sector”, aldus de president. Hij voegt eraan toe dat het welzijns- en stabiliteitsfonds, dat volledig wordt ondersteund door het kabinet, een sleutelrol zal spelen in de duurzame ontwikkeling van de sector.

De wereldwijde overeengekomen doelstellingen om samenlevingen over te schakelen op hernieuwbare energie en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen, zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van de planeet aarde. Zo ging president Santokhi verder.

Foto: Kabinet van de President

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen kan volgens hem helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen alsook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het is belangrijk dat overheden, bedrijven en individuen samenwerken om deze doelstellingen te bereiken en een duurzame toekomst creëren. President Santokhi zegt dat Suriname zich inzet voor de wereldwijde doelstellingen, maar wel een evenwichtige aanpak hanteert. “Onze bossen zijn onze belangrijke koolstofputten, inclusief onze mangroven. Ons beleid zal erop gericht zijn dit zo te houden.”

Het staatshoofd meent dat het tijd is dat landen die moeilijke economische tijden hebben doorstaan, hun rechtmatige plaats innemen en genieten van de voordelen van hun natuurlijke hulpbronnen. “De hulpbronnen moeten uiteraard ontwikkeld worden volgens strikte internationale normen”, aldus de president, die investeerders opriep om te investeren in Suriname als carbon-negatief land.

Santokhi stelde verder dat Suriname er trots op is dat Staatsolie gastheer mag zijn van deze derde editie van de SEOGS. Volgens hem zal dit evenement de investeringsmogelijkheden in Suriname onder de internationale aandacht brengen. Dat niet alleen, investeringen zullen in het bijzonder bijdragen aan een rechtvaardige overgang naar een duurzame wereld die wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen.

Foto: Kabinet van de President

President Santokhi vervolgt door te benadrukken dat het verder ontwikkelen en integreren van tal van eerder opgestelde regionale integratieplannen cruciaal is. “We zouden onze regionale buren dringend willen verzoeken om te investeren in infrastructuur zoals bruggen, veerboten, havens en wegennetwerken om goederen, diensten en personen te vervoeren, culturele ervaringen en festiviteiten te delen en handels- en investeringsactiviteiten mogelijk te maken.”

President Santokhi merkt op dat Guyana en Suriname in dit opzicht nu voor een sterk momentum zorgen met hun enorme olie- en gasreserves als katalysator. Hij is ervan overtuigd dat Suriname een ontwikkeld en welvarend land wordt. Daarenboven is regionale en internationale samenwerking een van de belangrijke strategieën om de duurzame doelen te behalen.

Foto: Kabinet van de President