Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President en vakbonden in overleg over btw-wet

President en vakbonden in overleg over btw-wet

President Chan Santokhi heeft de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) en de Progressieve Vakcentrale C-47, samen met vertegenwoordigers van andere vakbonden dinsdag ontvangen. Het belangrijkste agendapunt van het overleg was de nieuwe btw-wet, waarover de vakbonden zich zorgen maken. De bijeenkomst vond plaats op het Kabinet van de President.

Tijdens de bespreking luisterde de president naar de zorgpunten van de vakbonden en benadrukte het belang van een open en constructieve dialoog en een open en transparante communicatie tussen de regering en de vakbonden. Het staatshoofd drukte zijn waardering uit voor de inzet van de vakbonden om de belangen van hun leden te behartigen.

Het staatshoofd gaf aan dat de regering vastbesloten is om samen met de vakbonden de pijnpunten van de btw-wet te analyseren en deze met De Nationale Assemblee te bespreken.

Concrete voorstellen die tijdens de vergadering naar voren zijn gebracht, zullen gezamenlijk worden geëvalueerd en er zal een grondige beoordeling plaatsvinden van de uitvoerbaarheid ervan. De president liet optekenen dat de regering het belangrijk acht om samen met de vakbonden oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd.

De regering zal zich tevens blijven inzetten voor een constructieve samenwerking en dat zij verdere stappen zal ondernemen om te komen tot een evenwichtige en doeltreffende uitvoering van de btw-wet.