Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Centrale Bank van Curaçao: ‘Olie en gas geen garantie voor duurzaam groeipad’

President Centrale Bank van Curaçao: ‘Olie en gas geen garantie voor duurzaam groeipad’

Tekst en beeld Ivan Cairo

WILLEMSTAD — Ontwikkelingen die Suriname en Curaçao momenteel doormaken bieden talrijke kansen voor goede samenwerking in diverse sectoren. Ook in de financiële sector, vooral tegen de achtergrond van de op handen zijnde oliewinning voor de Surinaamse kust.

“De ontdekking van olie en aardgas is echter geen garantie voor een duurzaam en inclusief economisch groeipad. Een voorzichtige investering van de kapitaalstromen moet gepaard gaan met de verwezenlijking van een goed beheer van de overheidsfinanciën”, waarschuwt Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

“Er zijn volgens hem geen significante barrières tussen Curaçao en Suriname, behalve misschien ons eigen onvermogen om het economische potentieel te zien dat voor ons ligt”

Hij sprak maandag in Willemstad bij aanvang van de ‘Suriname Week’, een driedaags handelsevenement waarbij samenwerkingsmogelijkheden tussen het bedrijfsleven van Suriname en Curaçao besproken worden.

Positieve signalen

Doornbosch constateert “positieve signalen” die de Surinaamse economie een boost kunnen geven. Hij noemt de geplande mega-diepwaterfaciliteit in Nickerie met onder andere een diepwaterhaven die met assistentie van Rotterdam-haven zal worden ontwikkeld.

De totale verwachte investeringskosten van dat project bedragen 5,4 miljard Amerikaanse dollar en zullen, aldus Doornbosch, onder meer bestaan uit LNG-faciliteiten en een speciale economische zone. Een investering ter grootte van het totale BBP van Suriname.

“Er is dus reden voor optimisme. Het ontsluiten van het potentieel hangt in kritieke mate af van toegang tot betaalbaar kapitaal. Dit is een belangrijke uitdaging. En het is naar Curaçao waar Suriname naar kan kijken als een betrouwbare en vertrouwde regionale zakenpartner om de latente kansen die erin besloten liggen verder te ontwikkelen als toegangspoort tot kapitaal”, aldus de bankpresident.

Één van de pluspunten van Curaçao is volgens hem de open economie met betrouwbare, moderne en capabele IT-infrastructuur die relatief dicht bij Suriname ligt, met frequente rechtstreekse vluchten. Een ander belangrijk voordeel van zakendoen met Curaçao voor investeerders is de deelname van het land in een breder, robuust en geloofwaardig rechtssysteem binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Daarnaast is ook het gemeenschappelijke verleden dat ook Suriname een soortgelijk rechtssysteem heeft als Curaçao. “Dit maakt het mogelijk om gemakkelijker zaken met elkaar te doen vanwege wederzijds begrijpelijk burgerlijk recht in vergelijking met andere jurisdicties”, stelde Doornbosch.

Financiële diensten

Hij voegde eraan toe dat Curaçao in de loop der tijden een geavanceerde financiële dienstensector heeft ontwikkeld, ondersteund door de rechtsstaat en moderne best practices. De financiële instellingen worden bemand door gekwalificeerde professionals die geavanceerde diensten aanbieden in een reeks financiële producten en in een reeks talen, van traditioneel commercieel bankieren en trustdiensten tot de recente en geleidelijke opkomst van fintech-producten.

Doornbosch: “Onze financiële dienstensector bestaat niet alleen binnen een robuust en onpartijdig gerechtelijk systeem dat optreedt als eindarbiter in geval van geschillen, maar ook binnen een monetair en toezichthoudend beleidskader dat voldoet aan en voortdurend verandert met internationale normen”.

Het beleidskader bevordert een stabiel macro-economisch klimaat en bevordert actief financiële soliditeit, risicobeperking, eerlijkheid tegenover klanten en bestrijding van financiële misdaden.

Ideale plek

De nationale exportstrategie van Curaçao, een vijfjarenplan gericht op diversificatie van de export om de economische ontwikkeling te stimuleren en de deviezeninkomsten voor het land te verhogen, biedt ook kansen voor samenwerking met Suriname.

Van bijzonder belang voor de CBCS is, aldus de bankpresident, de derde strategische doelstelling van de Nationale Exportstrategie voor de internationale financiële dienstensector. Die heeft tot doel “nieuwe kansen voor de sector te stimuleren” door “de regionale integratie uit te breiden en de ondersteuning voor het matchen van bedrijven te vergroten”.

Curaçao blijft dan ook een ideale plek voor Surinaamse ondernemers en investeerders om hun internationale zaken- en financieringsdoelstellingen en -ondernemingen op te starten vanwege de inherente sterke punten en voordelen van onze financiële sector, stelt Doornbosch.

Curaçao kan fungeren als een financieel knooppunt voor bestaande Surinaamse financiële bedrijven om internationale transacties uit te voeren via de internationale banknetwerken van Curaçao en zijn betrouwbare platforms voor betalingsdiensten.

In de toekomst zou dat uitgebreid kunnen worden naar dienstverleners op het gebied van virtuele activa en andere opkomende Fintech, terwijl de financiële integriteit wordt gewaarborgd.

Toegangspoort

Bovendien, stelt Doornbosch, kan Curaçao dienen als een financiële toegangspoort voor Surinaamse bedrijven om, indien nodig, aanzienlijk investeringskapitaal op te halen buiten hun binnenlandse commerciële banken. Een goed, recent voorbeeld is het obligatieprogramma van Staatsolie Maatschappij Suriname.

Door Staatsolie uitgegeven obligaties werden in 2020 met succes genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange. Het programma verzekerde zich uiteindelijk van 195 miljoen Amerikaanse dollar aan internationale obligaties ter financiering van het investeringsprogramma 2020 – 2027, waarvan delen op de kapitaalmarkt van Curaçao werden opgehaald.

Dit opent ook de deur naar de mogelijkheid van alternatieve vormen van financiering, zoals deelname aan risicokapitaal of aandelenfinanciering door op Curaçao gevestigde bedrijven, stelde de banktopman.

Geen barrières

Er zijn volgens hem geen significante barrières tussen Curaçao en Suriname, “behalve misschien ons eigen onvermogen om het economische potentieel te zien dat voor ons ligt.” Het ligt volgens Doornbosch aan de twee landen als oude vrienden om die nieuwe kansen te smeden met de nieuwe middelen en oude vertrouwde sociale banden die al bestaan.

Curaçao is interessant voor het Surinaamse bedrijfsleven als veilige haven voor ondernemers die nieuwe initiatieven willen ontplooien met een wereldwijde klantenkring. De “uitstekende” financiële infrastructuur van Curaçao heeft veel te bieden om op een veilige manier zaken te laten groeien en internationaal zaken te doen via vertrouwde tussenpersonen met tientallen jaren ervaring. “Zo ontwikkelen we onze samenlevingen onderling verder”, benadrukte de CBCS-topman.