Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » President Bouterse reageert op verscheiden VHP-toppers

President Bouterse reageert op verscheiden VHP-toppers

Wanneer het gaat om ziekte en overlijden maakt het volgens president Desiré Bouterse niet uit in welk politiek huis het zich voordoet. Het staatshoofd reageerde aldus op het verscheiden van 2 prominente leden van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). De regeringsleider condoleert de familie van Radjen Pahladsingh en Sheilendra Girjasing en ook de partij waartoe zij behoorden.

Het staatshoofd sprak over zijn bijzondere band met Pahladsing, die de oud-penningmeester van de VHP is geweest. Hij bracht in herinnering dat het minder ging met Pahladsing na het tragisch heengaan van zijn zoon enkele jaren terug.

In het geval van DNA-lid Girjasing is in eerste instantie door het staatshoofd aangeboden om hulp te bieden vanuit de alternatieve geneeskunde. Het besluit om naar het buitenland te vertrekken was echter reeds genomen.

Alhoewel de president geschokt is door het heengaan van beiden buigt hij zich voor de wil van de Almachtige. Hij spreekt de hoop uit dat de nabestaanden kracht zullen putten uit goede herinneringen en leuke momenten, om het leed te verzachten.