Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Postuum eerbetoon families Van Aerde en Dawson op jubileumfeest Avanti

Postuum eerbetoon families Van Aerde en Dawson op jubileumfeest Avanti

Tekst en beeld John Zaalman

PARAMARIBO — Avanti heeft op haar jubileumfeest in verband met vijftigjaar van de volleybalvereniging een geweldig gebaar gemaakt. Wijlen Roy van Aerde – oud-voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond en Avanti – en Percy Dawson – oud-hoofdklassespeler en trainer – werden dinsdagavond in Liberty Rooftop Plaza postuum gehuldigd.

De certificaten werden in ontvangst genomen door zoon Dave van Aerde, weduwe Nicole Thijm en de moeder van Dawson. Allen toonden hun erkentelijkheid aan de feestcommissie van Avanti, die belast was met de festiviteiten.

De club huldigde verder ook de oud-leden Robert Ferriër, die mede-oprichter is geweest van de rode formatie, Randy Heath, Lilian Valies, Eugenie Godliep, Chiara Tonch, Muriël Ravenberg, Cindy Smuller, Henk Sylvester, Winnifred Wish, Rudi Augustin en Kenneth Tjon Soei Sjoe (woonachtig in het buitenland) voor hun bijdrage in de afgelopen jaren op welke wijze danook.

Yell

Na het openen van de avond door de masters of ceremonies Augustin en Fabian Pengel en het zingen van het volkslied werd de bekende yell ‘A piki, a pori. Avanti win’ a tori’ luidkeels door de zaal gescandeerd. Dat was de leuze die werd gehanteerd nadat onder meer een kampioenschap werd binnengehaald.

Het moment waarop clubvoorzitter Xamira Visser (r) en ere-preses Robert Ferriër het nieuwe clublogo door ontwerper Xaviër Emanuels (l) onthullen.

Clubvoorzitter Xamira Visser wees in haar maiden speech onder meer op de glorietijden van de club en dat de “komende jaren meer in het teken staan van de wederopbouw.

Preses Lionel Blokland van de Surinaamse Volleybalbond haalde aan dat de succesformule, die de club in de afgelopen vijftig jaren levend heeft gehouden, voortgezet moet worden.

“We zijn hier als bond en zullen u daarbij ondersteunen.” Ere-voorzitter Ferriër onderkende dat Avanti in feite langer dan vijftig jaren bestaat. “We wisten eigenlijk niet precies wanneer Avanti is begonnen. We hebben ons op 20 juni 1973 ingeschreven in de competitie en vandaar de ‘oprichting’ op die dag”, stelde Ferriër.

Stonfutu Valies, die één van de eerste speelsters was, doorliep de geschiedenis van de club zo een beetje. “De naam Avanti werd bedacht door Roy van Aerde en betekent vooruit. “We waren de oudste en grootste vereniging, maar zijn de afgelopen jaren teruggevallen. Ik hoop dat het weer de goede kant zal opgaan”, aldus Valies.

Lifetime Achievement awards

Valies, die onlangs bij de viering van zestig jaar Suvobo met de Liftime Achievement award werd onderscheiden samen haar clubgenoten Heath, Ferriër en Godliep (het drietal was toen afwezig of niet uitgenodigd), maakte gebruik van de gelegenheid om de in ontvangst genomen plakkaten aan hen te overhandigen.

Ferriër en Visser deden daarna de onthulling van het nieuwe logo van de club, welke is ontworpen door Xaviër Emanuels. Ook het jubileumlogo werd aan de aanwezigen gepresenteerd door Janice Valies. Het officiële gedeelte werd afgesloten met het uitbrengen van een toast en het aansnijden van de taart, welke werd gesponsord door een oud lid.