Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Positieve Trend: minder verkeersdoden in 2023 vergeleken met vorig jaar

Positieve Trend: minder verkeersdoden in 2023 vergeleken met vorig jaar

Purcy Landveld, onderdirecteur Data en Educatie van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), zgt dat tijdens de Verkeersveiligheidsmaand vier verkeersdoden zijn genoteerd. Dit is drie minder dan in 2022. Volgens de website van het Korps Politie Suriname (KPS) waren er in 2020 76 verkeersdoden, in 2021 81, en in 2022 74. Tot nu toe zijn er in 2023 47 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop te betreuren.

Vergeleken met 2021 waren er in 2022 zeven verkeersdoden minder. Vorig jaar rond deze tijd waren er ook meer dan 40 verkeersongevallen geregistreerd. Landveld hoopt dat deze dalende trend zich zal voortzetten.

Verder geeft Landveld aan dat uit de gegevens van de Spoedeisende Hulp (SEH) blijkt dat er in de periode januari-juni 2023, 1716 personen zich hebben gemeld voor behandeling na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval. Opmerkelijk is dat de meeste verkeersongevallen in deze periode betroffen autobestuurders en bromfietsers (in totaal 585).

De meeste slachtoffers zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers zich op zondag hebben gemeld bij de SEH. De maand juni telde de meeste verkeersongevallen, namelijk 256. Dankzij deze gegevens, die worden bijgehouden en geanalyseerd, kan er beleid worden gemaakt voor een veiliger verkeer.

De directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), Joanne Adraai, heeft op 17 september 2023 de elfde editie van de 1515 Verkeersveiligheidsmaand afgesloten. Voor de afsluiting is gekozen om een fietstocht te organiseren met verschillende partners, in navolging van het thema voor dit jaar: “Beweeg in het verkeer, maar blijf leven.”

Adraai gaf aan dat het thema de nadruk legt op voorzichtigheid in het verkeer en het handhaven van een gezonde levensstijl. Ook de bewustwording van verkeersveiligheid en andere maatregelen om het verkeer veiliger te maken hebben aandacht gekregen gedurende deze veiligheidsmaand. Het doel is om tegen 2030 het aantal doden en zwaargewonden met tenminste 50 procent te reduceren.

Enkele activiteiten die plaatsvonden in de Verkeersveiligheidsmaand waren:
– Behandeling van het concept wetsvoorstel voor de instelling van de Verkeersautoriteit in de Nationale Assemblee.
– Verkeerscontroles.
– Een workshop met verschillende belanghebbenden betreffende veilig verkeer.
– Start van de actualisatie van het strategisch verkeersveiligheidsplan 2017-2021.
– Verkeersvoorlichting in de verschillende districten.
– Opstellen van een verkeerscurriculum voor de glo-scholen.
– Onderzoek naar bromfietsers (bromfietscertificaat).

Adraai benadrukt verder dat de verbetering van verkeersveiligheid een van de beleidsprioriteiten is van het VVI. Elke weggebruiker moet veilig zijn op de weg en moet daar ook zijn of haar bijdrage aan leveren: “Wij vervullen allemaal een rol wanneer we aan het verkeer deelnemen. Verkeersveiligheid begint bij u.”