Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Poll: Burgers hebben voorkeur voor Kieswet met 1 kiesdistrict voor geheel Suriname 

Poll: Burgers hebben voorkeur voor Kieswet met 1 kiesdistrict voor geheel Suriname 

Wat reeds lang bekend is, is dat de Kieswet eerst vervangen moet worden alvorens resultaten van nieuwe verkiezingen kunnen gelden. Zonder de veranderingen in de huidige Kieswet is het niet mogelijk verkiezingen te houden. Dit is op basis van toetsing van het Constitutioneel Hof.

Verschillende ideeën

Diverse deskundigen komen op basis van de huidige Kieswet met ideeën die mogelijk kunnen helpen om te komen tot een nieuw kiessysteem. De Nationale Assemblee zal moeten proberen om dit zeker voor 25 mei 2025 afgerond te hebben. Deskundigen hebben eerder al aan de redactie van Dagblad Suriname laten weten, dat het proces nu in principe al verder had moeten zijn.

Poll uitslag

Uit een poll op de website van Dagblad Suriname is gebleken dat van de 1.248 stemmers, een groot deel, 1.087, heeft gekozen voor de optie ‘Ja” bij de vraag of ze voorstander zijn van 1 kiesdistrict in geheel Suriname. 161 stemmers zijn het er niet mee eens dat er voor geheel Suriname 1 kiesdistrict moet gelden. 

1 kiesdistrict

De meerderheid in de samenleving wil dus eigenlijk een soort landelijke verkiezingswet om de stembusgang te vereenvoudigen, het stemrecht te vergemakkelijken en de kosten van de verkiezingen te verlagen. De verkiezingen zullen ook meer betrokkenheid bij de politiek genereren en zorgen voor een breder en meer representatief burgerschap. Het hele land tot één kiesdistrict gemaakt, biedt Surinamers de mogelijkheid om op dezelfde dag naar de stembus te gaan, wat betekent dat de mensen niet hoeven te reizen, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om deel te nemen aan de verkiezingen. De nieuwe Kieswet zou niet alleen de verkiezingen vereenvoudigen, maar ook eenvoudigere kieslijsten en administratieve processen bewerkstelligen.