Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Politieke boodschap

Politieke boodschap

OP 17 FEBRUARI hebben zich zeer ernstige rellen voorgedaan waarbij ondernemers veel materiële en financiële schade hebben geleden. Ook werd het gebouw van De Nationale Assemblee door betogers bestormd en zijn er vernielingen aangericht. De bestorming werd door de regering getypeerd als een aanval op de rechtsstaat en de democratie. Dat sentiment werd overgenomen door de Caricom, de Verenigde Naties en de diplomatieke wereld. Zeer waarschijnlijk zijn die standpunten geventileerd op basis van rapportages van de regering.

Vorige week bezocht een gemengde diplomatieke delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese Unie en de VS een bezoek aan de regering waarna de afvaardiging een verklaring uitgaf. In heldere woorden werd aangegeven dat de Europese Unie en de andere landen de democratie en rechtsstaat in Suriname ondersteund en waar nodig hulp zullen bieden.

Het bezoek had duidelijk een meerledig doel: een teken van solidariteit naar de democratisch gekozen regering van het land en ondersteuning van de rechtsstaat. Het tweede doel was om een duidelijk signaal af te geven aan krachten in het land die de democratische rechtstaat geweld willen aandoen en om hun moverende reden anarchie willen creëren

Met het bezoek heeft de internationale wereld de regering ook een signaal gegeven dat ongeacht wat er gebeurt ook zij zich aan de beginselen van de rechtsstaat dient te houden. Onder andere zal het grondrecht van burgers om vreedzaam te demonstreren niet zomaar beknot mag worden. Er schijnt een tendens te zijn om het betogers zo moeilijk mogelijk te maken. Tijdens de regering-Bouterse werd het Onafhankelijkheidsplein, Surinamers centrale plek voor demonstraties tegen de regering wekenlang afgesloten. Dit tot groot ongenoegen van demonstranten onder wie leden van de toenmalige oppositie.

De huidige regering heeft die verfoeilijke houding van de vorige regering overgenomen en sluit ook het plein af voor demonstranten. Dat was al vorig jaar te merken tijdens de protestacties van Organic Movement. In verband met de voor vandaag 24 maart aangekondigde protestdemonstratie  is het Onafhankelijkheidsplein afgegrendeld met dranghekken. Dit met als enig doel de betoging te bemoeilijken, wat tijdens de vorige regering terecht werd afgekeurd. De regering dient bij zichzelf te rade te gaan of deze maatregel wel nodig is.

Behalve dat het de indruk versterkt dat de regering in sommige gevallen niet zo democratisch gezind is als zij beweert, kost het plaatsen en weken lang laten staan van de dranghekken het land handenvol geld. Geld dat voor andere zaken zoals de gezondheidszorg uitgegeven had kunnen worden. Hopelijk is de politieke boodschap die de internationale vertegenwoordigers zijn komen afgeven begrepen en zullen betogers vandaag en bij andere protestdemonstraties niet onnodig gehinderd worden in het uitoefenen van hun grondrecht om vreedzaam te mogen betogen