Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Politiebond doet voorstellen aan de regering

Politiebond doet voorstellen aan de regering

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft enkele voorstellen gedaan aan de regering om de situatie van haar leden te verbeteren. Zo is aan de regering voorgesteld om de SRD 2500 koopkrachtversterking op te nemen in het salaris. Daarnaast stelt de bond voor om de belastingvrije grens in één keer op te trekken naar SRD 10.000, gevolgd door een procentuele verhoging.

De SPB is van mening dat de huidige koopkrachtversterking van SRD 2500 geen zekerheid biedt. Bondsvoorzitter Mielando Atompai stelt dat als de werkers zaken willen doen met de bank, de koopkrachtversterking niet wordt meegenomen. Bovendien is dit bedrag niet opgenomen in de pensioengrondslag.

De regering wordt verzocht de koopkrachtversterking eerst te incorporeren in het loon en de belastingvrije grens op te trekken zoals eerder genoemd, indien zij de gesprekken met de bond wil voortzetten. Atompai zei via Radio ABC dat vanuit de regering vernomen wordt dat het niet onmogelijk lijkt om een dergelijk voorstel uit te voeren.

Hij stelt dat de leden hiermee een stukje zekerheid en een kleine verhoging zullen hebben. Als deze zaken zijn doorgevoerd, kan er verder gesproken worden over een loonaanpassing.

In zijn kritische noot naar de regering zei de bondsvoorzitter dat de werkers eigenlijk benadeeld zijn. Ze betalen loonbelasting en daarnaast ook nog btw, wat eigenlijk dubbel is. De regering heeft de veiligheidsbonden een week de tijd gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.